ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมบัญชี All-in-one

โปรแกรมมีการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติในขั้นตอนเดียวเช่นเมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะตั้งหนี้ลูกหนี้, ตัดสต๊อกสินค้า, บันทึกบัญชีแยกประเภท, บัญชีสมุดรายวัน, สามารถพิมพ์ใบกำกับฯ, ใบวางบิล, รายงานภาษีขาย, รายงานวิเคราะห์การขาย, รายงานวิเคราะห์การขาย, รายงานลูกหนี้, งบดุล, งบกำไรขาดทุนได้ทันที (ไม่ต้องปิดงวด)

ผู้ผลิต  : บริษัท ออลอินวัน ซอฟแวร์ จำกัด

ราคา  :  10,000 บาท

ข้อมูลและรูปภาพจาก : allinonesoft.com