ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

   จากบทความที่แล้ว ในเรื่องของการรับค่า User Input ของ Data Studio และในการรับค่า user input นั้นเราสามารถกำหนดฟังก์ชันการคำนวณ หรือฟังก์ชันอื่นๆได้มากมาย ฟังก์ชันของ Data Studio ก็จะคล้ายๆ กับฟังก์ชันของ Google Sheets แต่ว่าฟังก์ชันใน Data Studio นั้นยังมีน้อยกว่า Google Sheets อยู่มาก เนื่องจากกำลังอยู่ในการพัฒนา และในบทความนี้ก็จะนำฟังก์ชันต่างๆของ Data Studio มาให้ได้ดูกัน

 

รายชื่อฟังก์ชัน

ประเภท การรวบรวม

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์  คำอธิบาย
APPROX_COUNT_DISTINCT
APPROX_COUNT_DISTINCT(X)
คืนค่าที่ไม่ซ้ำกันของ X 
AVG
AVG(X)
คืนค่าเฉลี่ยทั้งหมดของ X
COUNT
COUNT(X)
คืนค่าจำนวนของ X
COUNT_DISTINCT
COUNT_DISTINCT(X)
คืนค่าจำนวนที่ไม่ซ้ำกันของ X
MAX
MAX(X)
คืนค่าจำนวนสูงสุดของ X
MEDIAN
MEDIAN(X)
คืนค่ามัธยฐานของ X 
MIN
MIN(X)
คืนค่าจำนวนต่ำของ X
PERCENTILE
PERCENTILE(X,N)
คืนค่าอันดับเปอเซ็นต์ไทล์ของ N ในตาราง X
STDDEV
STDDEV(X)
คืนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X
SUM
SUM(X)
คืนค่าผลรวมทั้งหมดของ X
VARAINCE
VARAINCE(X)
คืนค่าความแปรปรวนของ X

 

ประเภท เลขคณิต

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์ คำอธิบาย
ABS
ABS(X)
คืนค่าค่าสัมบูรณ์ของ X
ACOS
ACOS(X)
คืนค่าค่าผกผันของ cos X
ASIN
ASIN(X)
คืนค่าค่าผกผันของ sin X
ATAN
ATAN(X)
คืนค่าค่าผกผันของ tan X
COS
COS(X)
คืนค่า cos ของ X
SIN
SIN(X)
คืนค่า sin ของ X
TAN
TAN(X)
คืนค่า tan ของ X
CEIL
CEIL(X)
คืนค่าจำนวนเต็มมากกว่าหรือเท่ากับที่ใกล้เคียงกับ X
FLOOR
FLOOR(X)
คืนค่าจำนวนเต็มน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใกล้เคียงกับ X
LOG
LOG(X)
คืนค่า logarithm เป็นฐานสองของ X
LOG10
LOG10(X)
คืนค่า logarithm เป็นฐานสิบของ X
NARY_MAX
NARY_MAX(X,Y,Z)
คืนค่าสูงสุดของ X,Y,Z โดยต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน
NARY_MIN
NARY_MIN(X,Y,Z)
คืนค่าต่ำสุดของ X,Y,Z โดยต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน
POWER
POWER(X,Y)
คืนค่าผลลัพธ์ X ยกกำลัง Y
ROUND
ROUND(X,Y)
คืนค่า X ที่ปัดเศษเป็นหลัก Y
SQRT
SQRT(X)
คืนค่ารากที่สองของ X 

 

ประเภท เวลา วันที่

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์ คำอธิบาย
DATE_DIFF
DATE_DIFF(X,Y)
คืนค่าผลต่างของวัน X และ Y
MONTH
MONTH(X[Input Format])
คืนค่าเดือนของ X
DAY
DAY(X[Input Format])
คืนค่าวันที่ของ X
HOUR
HOUR(X[Input Format])
คืนค่าชั่วโมงของเวลา X
MINUTE
MINUTE(X[Input Format])
คืนค่านาทีของเวลา X
SECOND
SECOND(X[Input Format])
คืนค่าวินาทีของเวลา X
WEEK
WEEK(X)
คืนค่าสัปดาห์ของ X ตั้งแต่ต้นปี
WEEKDAY
WEEKDAY(X[Input Format])
คืนค่าวันในสัปดาห์ของ X
YEAR
YEAR(X[Input Format])
คืนค่าปีของ X
YEARWEEK
YEARWEEK(X)
คืนค่าปี และจำนวนสัปดาห์ของ X

 

ประเภท ภูมิศาสตร์

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์ คำอธิบาย
TOCITY
TOCITY(X[Input Format])
คืนค่าชื่อเมืองของ X
TOCONTINENT
TOCONTINENT(X[Input Format])
คืนค่าชื่อทวีปของ X
TOCOUNTRY
TOCOUNTRY(X[Input Format])
คืนค่าชื่อประเทศของ X
TOREGION
TOREGION(X[Input Format])
คืนค่าชื่อภูมิภาคของ X 
TOSUBCONTINENT
TOSUBCONTINENT(X[Input Format])
คืนค่าชื่ออนุทวีปของ X


ประเภท ข้อความ

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์ คำอธิบาย
CONCAT
CONCAT(X,Y)
คืนค่าเป็นข้อความ X ต่อกับ Y
CONTAINS_TEXT
CONTAINS_TEXT(X,' text ')
คืนค่า X เป็น true หากมีข้อความนั้นอยู่
REPLACE
REPLACE(X,Y,Z)
คืนค่า X ทั้งหมด โดย Y จะถูกแทนที่ด้วย Z
TRIM
TRIM(X)
คืนค่า X โดยลบช่องว่าง
LENGTH
LENGTH(X)
คืนที่จำนวนตัวอักษรของ X
LOWER
LOWER(X)
แปลงตัวอักษร X เป็นพิมพ์เล็ก
UPPER
UPPER(X)
แปลงตัวอักษร X เป็นพิมพ์ใหญ่
LEFT_TEXT
LEFT_TEXT(X, length)
คืนค่าตัวอักษร จากจุดเริ่มต้นของ X
RIGHT_TEXT
RIGHT_TEXT(X, length)
คืนค่าตัวอักษร จากจุดจบของ X
STARTS_WITH
STARTS_WITH(X, ' text ')
คืนค่า X เป็น true หากขึ้นต้นด้วยข้อความนั้น
ENDS_WITH
ENDS_WITH(X,' text ')
คืนค่า X เป็น true หากลงท้ายด้วยข้อความนั้น
SUBSTR
SUBSTR(X, start index , length)
คืนค่า string X โดยเริ่มนับจาก จำนวน index ความยาวของ string = length

 

ประเภท อื่นๆ

ชื่อฟังก์ชัน ไวยากรณ์ คำอธิบาย
CASE
CASE

   WHEN condition THEN result

   ELSE result

END
คืนค่าตาม boolean ที่กำหนด
CAST
CAST( field_expression AS TYPE)
ประกาศ field นั้น เป็น Type number หรือ text
HYPERLINK
HYPERLINK(URL, link label)
คืนค่าเป็น Hyperlink จาก URL และมีป้ายกำกับลิงก์
IMAGE
IMAGE(image URL, [Alternative text ])
สร้างรูปภาพในแหล่งข้อมูล

 

อ้างอิง

Google Data Studio Functions.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://www.sumified.com/google-data-studio-functions/

Functions list.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://support.google.com/datastudio/table/6379764?hl=en

Understanding Functions in Data Studio.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : https://www.optimizesmart.com/understanding-functions-in-google-data-studio/

 

 

ช่องทางศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Google Data Studio

การใช้งานฟังก์ชัน Arithmetic หรือเลขคณิตใน Google Data Studio ตอนที่ 1

การใช้งานฟังก์ชัน Arithmetic หรือเลขคณิตใน Google Data Studio ตอนที่ 2

การใช้งานฟังก์ชัน Text หรือข้อความใน Google Data Studio

การใช้งานฟังก์ชัน Date หรือเวลาและวันที่ใน Google Data Studio

การใช้งานฟังก์ชัน Geo หรือภูมิศาสตร์ใน Google Data Studio

Chayapol
, Function การคำนวณต่างๆ ใน Google Data Studio สำหรับคำนวณหาข้อมูลที่ต้องการ - by Google Data Studio,
5 1 1 5
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
Q - สอบถามทำให้ mouse over ที่ไอคอนรูปวงกลม แล้วให้แสดงรูปที่เป็นข้อความขึ้น
โดย eange08 ศ 05 มี.ค. 2021 4:52 pm บอร์ด Joomla Dev
1
4
ศ 05 มี.ค. 2021 5:47 pm โดย tsukasaz
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว
โดย jataz2 ศ 05 มี.ค. 2021 11:07 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
4
ศ 05 มี.ค. 2021 11:07 am โดย jataz2
Q - พอมี module หรือ plugin ที่เป็นพวก social อย่าง line, ig บ้างไหมค่ะ
โดย eange08 พฤ 04 มี.ค. 2021 5:21 pm บอร์ด Joomla Dev
1
7
พฤ 04 มี.ค. 2021 5:26 pm โดย tsukasaz
reboot เครื่องไม่ได้ครับ
โดย chakirin.bfds พฤ 04 มี.ค. 2021 12:25 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
27
พฤ 04 มี.ค. 2021 3:14 pm โดย chakirin.bfds
แก้ css ส่วน padding ด้วย override แล้วไม่เปลี่ยนตาม
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 4:43 pm บอร์ด Joomla Development
1
19
พ 03 มี.ค. 2021 4:47 pm โดย tsukasaz
Joomla PDPA ใช้ EB Sticky Cookie Notice โมดูล แสดงแจ้งเตือนการเก็บข้อมูล Cookie ของผู้ใช้งาน
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm บอร์ด Joomla Extension Review
0
16
พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm โดย tsukasaz
อัพเดทหรือยัง? ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย 9 จุด ใน Joomla 3.9.25
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
38
พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm โดย tsukasaz
B - เปิดหน้าเว็บด้วย template เป็น Shaper_megadeal_ii แล้ว Error 404
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 12:04 pm บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
2
7
พ 03 มี.ค. 2021 7:25 pm โดย tsukasaz