ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint 

รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint
รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft นอกจากจะสามารถใช้งานคำสั่งอื่นๆ ได้เเล้วไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word,Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint ก็ยังมีวิธีการที่ง่ายว่าด้วย คีย์ลัดต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมตระกลู Office โดยวันนี้จะมาเเนะนำคีย์ลัดที่ใช้งานใน Office ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวดเร็ว เเละแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการค้นหาเครื่องมือในโปรแกรมอีกด้วย ส่วนจะมีอะไรบ้างไปศึกษากันเลย 

คีย์ลัดที่ใช้งานกันบ่อย ๆ 

Ctrl + A คือ คำสั่ง Select All หรือ เลือกทัั้งหมด 

Ctrl + B คือ คำสั่ง Bold หรือ ตัวหน้า

Ctrl + C คือ คำสั่ง Copy หรือ คัดลอก

Ctrl + D คือ คำสั่ง Font Format หรือ กำหนดรูปแบบอักษร

Ctrl + E คือ คำสั่ง Center หรือ ตรงกลาง

CTRL + F คือคำสั่ง Find หรือ ค้นหา

CTRL + G คือคำสั่ง Goto หรือ ไปที่

CTRL + H คือคำสั่ง Replace หรือ แทนที่

CTRL + I คือคำสั่ง  Italic หรือ ตัวเอียง

CTRL + J คือคำสั่ง Justify หรือ จัดชิดขอบ

CTRL + K คือคำสั่ง Insert Hyper Link หรือ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL + L คือคำสั่ง Left หรือ จัดชิดซ้าย

CTRL + M คือคำสั่ง Indent หรือ เพิ่มระยะเยื้อง

CTRL + N คือคำสั่ง New หรือ สร้างแฟ้มใหม่

CTRL + O คือคำสั่ง Open หรือ เปิดแฟ้มใหม่

CTRL + P คือคำสั่ง Print หรือ พิมพ์

CTRL + Q คือคำสั่ง Reset Paragraph หรือ ตั้งค่าย่อหน้าใหม่

CTRL + R คือคำสั่ง Right หรือ จัดชิดขวา

CTRL + S คือคำสั่ง Save หรือ จัดเก็บ (บันทึก)

CTRL + T คือคำสั่ง Tab หรือ (ตั้งระยะแท็บ)

CTRL + U คือคำสั่ง Underline หรือ ขีดเส้นใต้

CTRL + V คือคำสั่ง Paste หรือ วาง

CTRL + W คือคำสั่ง Close หรือ ปิดแฟ้ม

CTRL + X คือคำสั่ง Cut หรือ ตัด

CTRL + Y คือคำสั่ง Redo or Repeat หรือ ทำซ้ำ

CTRL + Z คือคำสั่ง Undo หรือ ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด

CTRL + SHIFT + A คือคำสั่ง  All Caps  หรือ ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (สำหรับภาษาอังกฤษ)

CTRL + SHIFT + B คือคำสั่ง Bold หรือ ตัวหนา

CTRL + SHIFT + C คือคำสั่ง Copy Format หรือ คัดลอกรูปแบบ

CTRL + SHIFT + D คือคำสั่ง Double Underline หรือ ขีดเส้นใต้ 2 เส้น

CTRL + SHIFT + E คือคำสั่ง Revision Mark Toggle หรือ สลับการทำเครื่องหมายรุ่นเอกสาร

CTRL + SHIFT + F คือคำสั่ง Fonts Name Select หรือ เลือกชื่อแบบอักษร

CTRL + SHIFT + G คือคำสั่ง Word count หรือ นับจำนวนคำ

CTRL + SHIFT + H คือคำสั่ง Hidden หรือ ซ่อน

CTRL + SHIFT + I คือคำสั่ง Italic หรือ ตัวเอียง

CTRL + SHIFT + J คือคำสั่ง Thai Justify หรือ จัดคำแบบไทย

CTRL + SHIFT + K คือคำสั่ง Small Caps หรือ ทำอักษรตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบเล็กๆ

CTRL + SHIFT + L คือคำสั่ง Apply List Bullet หรือ ใช้เครื่องหมายหน้าข้อ

CTRL + SHIFT + M คือคำสั่ง Unindent หรือ ลดระยะเยื้อง

CTRL + SHIFT + N คือคำสั่ง Normal Style หรือ ใช้ลักษณะแบบปกติ

CTRL + SHIFT + P คือคำสั่ง Font Size Select หรือ เลือกขนาดแบบอักษร

CTRL + SHIFT + Q คือคำสั่ง Symbol Font หรือ ใช้แบบอักษรสัญลักษณ์

CTRL + SHIFT + R คือคำสั่ง Recount Words หรือ นับคำใหม่

CTRL + SHIFT + S คือคำสั่ง Style หรือ กำหนดลักษณะ

CTRL + SHIFT + T คือคำสั่ง Unhang หรือ ไม่แขวนภาพ

CTRL + SHIFT + U คือคำสั่ง Underline หรือ ขีดเส้นใต้

CTRL + SHIFT + V คือคำสั่ง Paste Format หรือ วางรูปแบบ

CTRL + SHIFT + W คือคำสั่ง Word Underline หรือ ขีดเส้นใต้เฉพาะคำ

CTRL + SHIFT + Z คือคำสั่ง Reset Character หรือ ตั้งค่าแบบอักษรใหม่

CTRL + ALT + C คือคำสั่ง Copyright sign ((c)) หรือ สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

CTRL + ALT + E คือคำสั่ง Euro Sign (?) หรือ สัญลักษณ์เงินยูโร

CTRL + ALT + F คือคำสั่ง Insert Footnote Now หรือ แทรกหมายเหตุ

CTRL + ALT + I คือคำสั่ง Print Preview หรือ ตัวอย่างก่อนพิมพ์

CTRL + ALT + K คือคำสั่ง Auto Format หรือ จัดรูปแบบอัตโนมัติ

CTRL + ALT + L คือคำสั่ง Insert List Number หรือ แทรกเลขลำดับหน้าข้อ

CTRL + ALT + M คือคำสั่ง Insert Annotation หรือ แทรกคำอธิบาย

CTRL + ALT + N คือคำสั่ง Normal View หรือ มุมมองปกติ

CTRL + ALT + O คือคำสั่ง Outline View หรือ มุมมองแบบร่าง

CTRL + ALT + P คือคำสั่ง Page View หรือ มุมมองเหมือนพิมพ์

CTRL + ALT + R คือคำสั่ง Registered sign หรือ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

CTRL + ALT + S คือคำสั่ง Document Split หรือ แยกเอกสาร

CTRL + ALT + T คือคำสั่ง Trade Mark sign (?) หรือ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

CTRL + ALT + U คือคำสั่ง Update Auto Format for Table หรือ ปรับปรุงการจัดรูปแบบอัตโนมัติในตาราง

CTRL + ALT + V คือคำสั่ง Insert Auto Text หรือ แทรกข้อความอัตโนมัติ

CTRL + ALT + Y คือคำสั่ง Repeat find หรือ ค้นหาเพิ่มเติม

CTRL + ALT + Z คือคำสั่ง Go back หรือ ย้อนกลับ

 

คีย์ลัดพิเศษ

CTRL + < คือคำสั่ง Decrease Font size by step หรือ เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด

CTRL + > คือคำสั่ง Increase Font size by step หรือ ลดขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด

CTRL + [ คือคำสั่ง Decrease Font size by point หรือ เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละพอยน์

CTRL + ] คือคำสั่ง Increase Font size by point หรือ ลดขนาดตัวอักษรทีละพอยน์

CTRL + – คือคำสั่ง Optional Hyphen หรือ แทรกยัติภังค์

CTRL + _ คือคำสั่ง Non Breaking Hyphen หรือ แทรกยัติภังค์แบบไม่แบ่งคำ

CTRL + = คือคำสั่ง Sub Script หรือ ตัวห้อย

CTRL + + คือคำสั่ง Super Script หรือ ตัวยก

CTRL + \ คือคำสั่ง Toggle Master sub document หรือ สลับไปมาระหว่างเอกสารหลักและเอกสารย่อย

CTRL + , คือคำสั่ง Prefix Keys หรือ กำหนดแป้นพิมพ์

 

จากคีย์ลัดด้านบนสรุปได้ว่าการใช้งานคีย์ลัดเป็นการล่นระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงเพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กันโปรแกรมอื่นๆ ได้หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปได้ 

ช่องทางในกการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Microsoft 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดทำ Extension
โดย Ittichai_chupol พฤ 20 ก.พ. 2020 1:56 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
8
พฤ 20 ก.พ. 2020 1:56 pm โดย Ittichai_chupol
ประทานโทษ
โดย noppadonsk พฤ 20 ก.พ. 2020 12:54 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
6
พฤ 20 ก.พ. 2020 12:54 pm โดย noppadonsk
มาแล้ว Plugin System MooZiiCart Auto Close สำหรับตั้งเวลาเปิดปิดระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
โดย prmindphp พ 19 ก.พ. 2020 6:40 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
24
พ 19 ก.พ. 2020 6:40 pm โดย prmindphp
ถ้าคุณต้องเลือก
โดย noppadonsk พ 19 ก.พ. 2020 11:22 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
13
พ 19 ก.พ. 2020 11:22 am โดย noppadonsk
อยากจะทราบว่าวิธีการแสดงค่าอาเรย์แต่ล่ะค่าครับ
โดย waterwelon พ 19 ก.พ. 2020 11:04 am บอร์ด Programming - PHP
2
32
พ 19 ก.พ. 2020 11:58 am โดย thatsawan
คลายเครียด
โดย noppadonsk อ 18 ก.พ. 2020 2:50 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
28
อ 18 ก.พ. 2020 2:50 pm โดย noppadonsk
7 สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อลดค่า Bounce Rate บนหน้าเว็บไซต์
โดย phasamon อ 18 ก.พ. 2020 10:22 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
18
อ 18 ก.พ. 2020 10:22 am โดย phasamon
อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ลองหาบริษัทรับทำ SEO ดูซิ !
โดย totheworld จ 17 ก.พ. 2020 3:34 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
60
จ 17 ก.พ. 2020 3:34 pm โดย totheworld
สี่เหตุผลที่ควรปรับปรุงเว็บไซต์
โดย phasamon จ 17 ก.พ. 2020 2:05 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
39
จ 17 ก.พ. 2020 2:05 pm โดย phasamon
อย่าได้พลาดเชียว
โดย noppadonsk จ 17 ก.พ. 2020 10:52 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
15
จ 17 ก.พ. 2020 10:52 am โดย noppadonsk
วิธีการแก้ไขปํญหา undefined index กรณีกำหนดเงือนไขเทียบค่าอาร์เรย์
โดย Ittichai_chupol ศ 14 ก.พ. 2020 5:50 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
72
ศ 14 ก.พ. 2020 5:50 pm โดย Ittichai_chupol
เรื่องน่าเศร้า
โดย noppadonsk ศ 14 ก.พ. 2020 10:19 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
68
ศ 14 ก.พ. 2020 10:19 am โดย noppadonsk
อยากทรบวิธีจัดการไม่ให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่กำหนดมาส่องโพสต์ของผู้อื่นได้
โดย Ittichai_chupol พฤ 13 ก.พ. 2020 3:22 pm บอร์ด Programming - PHP
3
99
พฤ 13 ก.พ. 2020 5:31 pm โดย thatsawan
กลับไปเริ่มใหม่
โดย noppadonsk พฤ 13 ก.พ. 2020 10:57 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
56
พฤ 13 ก.พ. 2020 10:57 am โดย noppadonsk
อยากทราบการเอาเลขมาคุณในช่อง 10อัน แล้วมาแล้วผลข้างล่างครับ
โดย comopal พ 12 ก.พ. 2020 6:49 pm บอร์ด Programming - PHP
1
125
พฤ 13 ก.พ. 2020 9:39 am โดย LEG
ต้องรีบเดี๋ยวลืม
โดย noppadonsk พ 12 ก.พ. 2020 10:56 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
54
พ 12 ก.พ. 2020 10:56 am โดย noppadonsk
วิธีการเลือกงาน
โดย jataz2 พ 12 ก.พ. 2020 9:47 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
67
พ 12 ก.พ. 2020 9:47 am โดย jataz2
วิธีการไปสัมภาษณ์งาน
โดย jataz2 พ 12 ก.พ. 2020 9:25 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
62
พ 12 ก.พ. 2020 9:25 am โดย jataz2
วิธีการ insert ข้อมูลในขั้นตอนติดตั้ง Extension phpbb
โดย Ittichai_chupol อ 11 ก.พ. 2020 5:55 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
97
อ 11 ก.พ. 2020 6:01 pm โดย thatsawan
visual studio 2008 crystal reports viewer มี ในToolbox แต่ใช้งานไม่ได้
โดย d.direk อ 11 ก.พ. 2020 2:33 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
103
อ 11 ก.พ. 2020 2:33 pm โดย d.direk