Software Development & Project Manager Software

Project Manager Software สำหรับผู้จัดการโครงการ การจัดการประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากร และพอร์ตโครงการ

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ในหลายๆครั้ง หรือ หลายๆโอกาส เราได้รับงานที่มากกว่า 1 งานขึ้นไป ทำให้เราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม สำหรับการแบ่งลำดับการทำงาน หรือ ลำดับการส่งงาน หากเรามีการวางแผน หรือ การจัดลำดับความสำคัญของตัวงานไว้ก่อน...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
   บทความนี้เกิดจากการที่ผมลองไปนั่งๆ อ่านบทความ เทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Software หรือ Hardware ให้ดีขึ้นมาครับ เพราะส่วนตัวผมเป็นคนเขียนโปรแกรมไม่ค่อยเก่ง เขียนตัวแปลไม่ดี เช่นการตั้งชื่อตัวแปลครับ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
       ในปัจจุบันการทดสอบระบบถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์และ ทีมงานที่จะขาดไม่ได้ในการทดสอบระบบคือทีม Software Tester ซึ่งเป็นการ Test กระบวนการทดสอบระบบ โดยมีการจำแนกหลากหลายวิธี เช่น Manual Testing, Automated Testing...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
โครงการหมายถึง กลุ่มงานหรือกิจกรรมที่มีความความต่อเนื่อง ระยะเวลา ทรัพยากร และงบประมาณที่กำหนดและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การจัดการโครงการ ความสำคัญของการจัดการโครงการ ในปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ มีความซับซ้อนมาก...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Software Tester มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของSoftwareที่ถูกผลิตขึ้นจากการทำงานของโปรแกรมเมอร์ เพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ของบริษัท...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ไม่ว่าจะเรื่องการประชุมสรุปงานวางแผนงานต่างๆ หรือแม้แต่พรีเซนต์ระบบงานต่างๆ ทั้งโปรแกรม ERP แม้กระทั่งระบบงานต่างๆมีการนำเสนอในรูปแบบแผนผังหรือ Flow Chart...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
สำหรับบทความก่อนหน้าที่ผมเคยเขียนไปจะเป็นบทความเกี่ยวกับการเริ่มต้นในการทำที่เราจะเริ่มหัดเขียนโค้ดจากการที่เรานั้นไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ บทความนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของการฝึกการเขียนโค้ดให้เก่งขึ้น...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ หรือจะบอกให้ง่ายขึ้นก็คือ API...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บทความนี้จะมาอธิบายคร่าวๆ สำหรับการ การใช้ Git หลาย branch นั้น มักจะใช้สำหรับการที่เราพัฒนาตัวของโปรแกรม แบบมีตัวใช้งานจริง และตัวที่พัฒนาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงแยกไว้เป็น 2 branch หรือจะมีกี่ branch อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางทีมครับ และการ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เมื่อผ่านพ้นช่วงชีวิตในวัยเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีการทำงานประกอบ ธุรกิจประกอบอาชีพต่างๆกันมากมายไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบใดอาชีพ ใดก็ตามโดยปกติก็คงไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สำหรับวัยทำงานสำหรับทุกท่านในปัจจุบันมีกิรการบริษัทธุรกิจเกิดขึ้นมากมายการแข่งขันก็สูงมาก และ ไม่แปลกเลยที่จะมีการเข้าการออกของพนักงานอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นภาพที่คุ้นตา และ...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
VS Code  หรือ  Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ใช้ Internet และ Social Networkไม่ว่าจะใช้เพื่อเรื่องส่วนตัวของท่าน ธุรกิจ หรือแม้กระทั่งหาข้อมูลความรู้ต่างๆ...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
วงจรพัฒนาซอฟแวร์ (SDLC - Software Development Life Cycle) คือกระบวนที่ใช้กับอุตสาหกรรมซอฟแวร์เพื่อ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบซอฟแวร์ SDLC ช่วยผลิตซอฟแวร์เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากที่สุดตามเวลาที่กำหนดและค่าใช้จ่ายที่ได้ประเมินไว้...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
สำหรับบทความนี้ จะเป็นเขียนเกี่ยวกับการเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นในการที่เราหัดการเขียนโปรแกรมนะครับ สำหรับการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมยากที่สุดเลยสำหรับการเขียนโปรแกรมก็คือตามหัวข้อเลยครับ ยากที่สุดแล้วสำหรับการเริ่มต้น...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง...

หมวดหมู่รอง

DotProject เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากภาษา php ไว้สำหรับจัดการบริหาร โปรเจ็คด้วยเพื่อใช้ในการแบ่งหน้าที่การทำงาน ความรับผิดชอบต่างๆ ในส่วนงาน เหมาะสำหรับนำมาบริหารงาน พัฒนาซอฟแวร์

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ทำความรู้จักกับ scbbusinessanywhere App และ เว็บของ SCB ช่วยให้โอนจ่าย รับชำระ
โดย mindphp ส 27 พฤษภาคม 2023 11:28 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
2
49
อ 28 พฤษภาคม 2023 12:46 pm โดย บุคคลทั่วไป
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ ลดเวลางาน เพิ่มเวลาพัก
โดย [email protected] ศ 26 พฤษภาคม 2023 6:10 pm บอร์ด Mindphp Videoman
0
60
ศ 26 พฤษภาคม 2023 6:10 pm โดย [email protected]
ภาพปก Youtube ทำง่าย ทำสวย ดึงดูดผู้ชม
โดย [email protected] ศ 26 พฤษภาคม 2023 5:44 pm บอร์ด Mindphp Videoman
0
71
ศ 26 พฤษภาคม 2023 5:44 pm โดย [email protected]
เทคนิคการรีทัชภาพด้วย Photoshop ง่าย เร็ว และมีคุณภาพ
โดย [email protected] ศ 26 พฤษภาคม 2023 5:34 pm บอร์ด Mindphp Videoman
0
24
ศ 26 พฤษภาคม 2023 5:34 pm โดย [email protected]
สอบถามวิธีเปลี่ยนรูปภาพตามสีหัวข้อ
โดย Thanapoom1514 ศ 26 พฤษภาคม 2023 3:03 pm บอร์ด Joomla Development
2
83
ศ 26 พฤษภาคม 2023 3:51 pm โดย Thanapoom1514
Joomla 4.3.2 Release Candidate 1 - RC1 ทดสอบเวอร์ชันสมบูรณ์ก่อนปล่อยออกเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์แก่ผู้ใช้งานทั่วไป
โดย Thanapoom1514 พฤ 25 พฤษภาคม 2023 3:46 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
37
พฤ 25 พฤษภาคม 2023 3:46 pm โดย Thanapoom1514
สอบถามเพิ่มรูปภาพข้างหัวข้อให้อยู่บนเส้น
โดย Thanapoom1514 พฤ 25 พฤษภาคม 2023 12:50 pm บอร์ด HTML CSS
2
119
ศ 26 พฤษภาคม 2023 2:52 pm โดย Thanapoom1514
Premiere Pro Render แล้วเจอ Error
โดย noncup302 พ 24 พฤษภาคม 2023 6:38 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
90
พฤ 25 พฤษภาคม 2023 11:50 am โดย noncup302