ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            หลังจากที่เรานั้นได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน GUI (จียูไอ)  ในบทความ GUI คืออะไร จียูไอ คือการนำเอารูปภาพ หรือสัญลักษณ์มาใช้ในการสื่อความหมายระหว่างผู้ใช้ กับตัวโปรแกรม,และบทความ วิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง GUI (จียูไอ) ของโมดูล Tkinter (ทีเคอินเตอร์)  กันไปบ้างแล้วในบทความนี้เราจะมาแนะนำการส่งค่าจากโมดูลที่เราเขียนรับค่าจากผู้ใช้ ผ่าน GUI (จียูไอ) ไปยังโมดูลอื่นๆ

 

ทำไมต้อง ส่งค่าที่รับจากผู้ใช้ผ่าน GUI (จียูไอ) ไปยังโมดูลอื่นๆ

           โดยปกติแล้วนั้นเราสามารถ เขียนโมดูลของเราให้อยู่ร่วมกับโมดูล GUI (จียูไอ) ได้ แต่ถ้าหากโมดูลมของเรานั้นมีขนาดใหญ่และยังใส่โปรแกรม GUI (จียูไอ) เข้าไปเสริมก็จะทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นเราจึงควรแยกระหว่างโมดูลหลักและโมดูล GUI (จียูไอ)   เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา

 

วิธีการส่งค่าที่รับจากผู้ใช้ผ่าน GUI (จียูไอ) ไปยังโมดูลอื่นๆ

           ด้านล่างจะโค้ดตัวอย่างระหว่าง  โมดูล GUI (จียูไอ) กับโมดูล หลักของเรา โดยเราจะไปดูที่โมดูล GUI (จียูไอ)  กันก่อน

# -*- coding: utf-8 -*-
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
import re,time
class sum(tk.Tk): #class สำหรับการรับค่าจากผู้ใช้
  def __init__(self):
    tk.Tk.__init__(self)
    self.geometry('500x400')
    self.title('OpenERP')
    self.configure(background='#d2dae2')
    self.label = tk.Label(self,text='Login',font='times 20',bg='#d2dae2')
    self.label.pack()

    self.hostname = tk.Label(self,text='hostname:',font='times 18',bg='#d2dae2')
    self.hostname.place(x=0,y=50)
    self.content2 = tk.StringVar()
    self.content2.set("")
    self.hostnamei = tk.Entry(self,bd="2",textvariable=self.content2)
    self.hostnamei.place(x=200,y=58,width=200)

    self.database = tk.Label(self,text='Database:',font='times 18',bg='#d2dae2')
    self.database.place(x=0,y=80)
    self.content3 = tk.StringVar()
    self.content3.set('')
    self.databasei = tk.Entry(self,bd="2",textvariable=self.content3)
    self.databasei.place(x=200,y=88,width=200)

    self.user = tk.Label(self, text='User:', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.user.place(x=0,y=110)
    self.content4 = tk.StringVar()
    self.content4.set('')
    self.useri = tk.Entry(self, bd="2",textvariable=self.content4)
    self.useri.place(x=200,y=118,width=100)

    self.password = tk.Label(self, text='password:', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.password.place(x=0,y=140)
    self.content5 = tk.StringVar()
    self.content5.set('')
    self.passwordi = tk.Entry(self, bd="2",show='*',textvariable=self.content5)
    self.passwordi.place(x=200,y=148,width=100)

    self.path = tk.Label(self, text='Path Webdriver', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.path.place(x=0, y=170)
    self.content = tk.StringVar()
    self.content.set('')
    self.pathi = tk.Entry(self, bd="2", textvariable=self.content)
    self.pathi.place(x=200, y=178, width=200)

    line_text = '---------------------------------------------------------------'
    self.line = tk.Label(self, text=line_text, font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.line.place(x=0,y=200)

    self.testdata = tk.Label(self, text='TestData', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.testdata.place(x=200,y=200)


    self.quo = tk.Label(self, text='amount of Quotation:', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.quo.place(x=0,y=230)
    self.content7 = tk.StringVar()
    self.content7.set('10')
    self.quoi = tk.Entry(self, bd="2",textvariable = self.content7)
    self.quoi.place(x=200,y=238,width=238)

    self.month = tk.Label(self, text='month:', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.month.place(x=0,y=260)
    self.content8 = tk.StringVar()
    self.content8.set('01,02,03,04')
    self.monthi = tk.Entry(self, bd="2",textvariable=self.content8)
    self.monthi.place(x=200,y=268,width=200)

    self.year = tk.Label(self, text='year:', font='times 18', bg='#d2dae2')
    self.year.place(x=0,y=292)
    self.content9= tk.StringVar()
    self.content9.set('2018')
    self.yeari = tk.Entry(self, bd="2",textvariable=self.content9)
    self.yeari.place(x=200,y=298,width=200)


    self.b1 = tk.Button(self, text='browse',bg = 'blue',fg = 'white'
      ,command = self.browse)
    self.b1.place(x=410,y=178) #browser

    self.b2 = tk.Button(self, text='submit', bg='blue', fg='white'
              ,command = self.submit)
    self.b2.place(x=200,y=350) # submit

  def browse(self):
    self.filename = filedialog.askopenfilename(initialdir="/", title="Select file",
                   filetypes=(("files", "*.exe"), ("all files", "*.*")))
    print(self.filename)
    path = self.filename
    self.content.set(path)

  def submit(self):
    print("submit")
    tk.Tk.quit(self)

'-------------------------------------------------------------------------------------------'

def regulare(pattern1,text):  #โมดูลแยกคำ 
  print('patt',pattern1)
  print("text",text)
  regex = re.compile(pattern=r'%s'%pattern1) # กำหนดแพทเทิร์น
  regex = regex.findall(text) # หาคีย์เวริดจากแพทเทิร์น
  print(regex)
  return regex
'-------------------------------------------------------------------------------------------'
app = sum() #นำออบเจคมารองรับคลาส sum เพื่อรับค่าจากผู้ใช้ผ่าน GUI
app.mainloop()

class sendvalue: #class การส่งค่าข้อมูลเพื่อให้โมดูลอื่นเรียกใช้ในโดมูล โดยคลาสนี้จะรีเทรินค่าๆต่างออกโดยใช้
         #ออบเจคที่เราใช้ในการรับค่าจากผู้ใช้ผ่าน GUI (ในที่นี้ ออบเจค คือ app)
  def __init__(self):
    print("Ready Send Key")

  def send_path(self):
    return app.pathi.get() #str

  def send_month(self):
    return regulare('\w+', app.monthi.get()) #list

  def send_year(self):
    return app.yeari.get() #str

  def send_quot(self):
    return app.quoi.get() #int

  def send_url(self):
    return app.hostnamei.get()+"?db="+ app.databasei.get() #str

  def send_user(self):
    return app.useri.get() #str

  def send_pass(self):
    return app.passwordi.get()

         

                โค้ดต่อมาจะเป็นโมดูลหลักของเราที่จะนำค่าที่ได้จากผู้ใช้ผ่าน GUI (จียูไอ)  เพียงเท่านี้เราก็สามารถรับค่าจาก GUI (จียูไอ) ได้แล้ว

import ddd as tk #อิมพอร์ตโมดูลที่รับค่าจากผู้ใช้มา แล้วนำตัวแปรมารับค่ารีเทิร์นของเมธอดต่างๆ
a = tk.sendvalue()
path = a.send_path()
month = a.send_month()
year = a.send_year()
Quot = int(a.send_quot())
open_erp = a.send_url()
user_id = a.send_user()
password = a.send_pass()
print(path,month,year,Quot)

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การดึงข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 7:42 pm บอร์ด Share Knowledge
0
1
จ 09 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย Grammanano
ฺB - ไม่สามารถ cancel ใบกำกับภาษีที่สร้างผ่าน withholding tax โดยตรงได้
โดย nnamfon.26 จ 09 ธ.ค. 2019 7:27 pm บอร์ด M.D.Soft Co.,Ltd. - Tester
0
3
จ 09 ธ.ค. 2019 7:27 pm โดย nnamfon.26
การเพิ่มข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 6:19 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
จ 09 ธ.ค. 2019 6:19 pm โดย Grammanano
การทำงานแบบ Multitasking เหมาะกับใคร - การทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 6:06 pm บอร์ด Share Knowledge
0
6
จ 09 ธ.ค. 2019 6:06 pm โดย noppadonsk
บทเรียนสำหรับนักออกแบบมือใหม่
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 5:48 pm บอร์ด Share Knowledge
0
3
จ 09 ธ.ค. 2019 5:48 pm โดย noppadonsk
มาดูเทรนด์สีมาแรง ในปี 2020
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 5:18 pm บอร์ด Graphic design
0
7
จ 09 ธ.ค. 2019 5:18 pm โดย noppadonsk
วิธีการปรับแก้ไขลิ้งค์จากหัวข้อ ให้ไปยังตำแหน่งโพสต์ ที่ยังไม่มีการอ่าน ใน phpbb
โดย Ittichai_chupol จ 09 ธ.ค. 2019 5:16 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
3
จ 09 ธ.ค. 2019 5:16 pm โดย Ittichai_chupol
ภาพประกอบ template Mooziicart Helix
โดย numtan5839 จ 09 ธ.ค. 2019 4:29 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
0
4
จ 09 ธ.ค. 2019 4:29 pm โดย numtan5839
VDO - Introducing to Mooziicart Helix - Template MooZiicart
โดย numtan5839 จ 09 ธ.ค. 2019 3:56 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
2
7
จ 09 ธ.ค. 2019 5:43 pm โดย numtan5839
Introducing to Mooziicart coupon feature
โดย numtan5839 จ 09 ธ.ค. 2019 11:30 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
2
12
จ 09 ธ.ค. 2019 2:01 pm โดย numtan5839
การสร้าง ArrayList ในภาษา Java
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 11:28 am บอร์ด Share Knowledge
0
7
จ 09 ธ.ค. 2019 11:28 am โดย Grammanano
เพิ่ม primary key ใน pgadmin แล้ว error ค่ะ
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 11:15 am บอร์ด SQL - Database
0
9
จ 09 ธ.ค. 2019 11:15 am โดย Grammanano
งานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 10:19 am บอร์ด MT36 - นายนพดล สุชญากูล
2
14
จ 09 ธ.ค. 2019 7:15 pm โดย jamepiyawat
งานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดย numtan5839 จ 09 ธ.ค. 2019 10:14 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
9
จ 09 ธ.ค. 2019 7:13 pm โดย numtan5839
Work shop ทำใบปริ้นท์ด้วย RML
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 10:06 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
0
3
จ 09 ธ.ค. 2019 10:06 am โดย Grammanano
งานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 10:02 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
4
18
จ 09 ธ.ค. 2019 7:19 pm โดย Grammanano
คำสั่งสร้างชื่อผู้ใช้ใน postgres Command Create User on PostgreSQL
โดย mindphp จ 09 ธ.ค. 2019 4:48 am บอร์ด PostgreSQL
2
17
จ 09 ธ.ค. 2019 5:39 am โดย mindphp
วิธีใช้โปรแกรม Weka ในการทำนายข้อมูล
โดย Grammanano ส 07 ธ.ค. 2019 6:54 pm บอร์ด Share Knowledge
0
15
ส 07 ธ.ค. 2019 6:54 pm โดย Grammanano
พื้นฐาน RML เพื่อทำใบปริ้นท์ในระบบ ERP
โดย Grammanano ส 07 ธ.ค. 2019 4:58 pm บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
1
10
ส 07 ธ.ค. 2019 5:47 pm โดย Grammanano
แนะนำฟีเจอร์ Coupons ของ MooZiiCart ตัวช่วย ทำ คูปองส่วนลด ในเว็บขายของ สำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่จะกระตุ้นยอดขายบางช่วง
โดย prmindphp ส 07 ธ.ค. 2019 3:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
34
ส 07 ธ.ค. 2019 3:56 pm โดย prmindphp