กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
บุคคลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน มีเงินได้ในประเทศไทยตาม 40 (1) ต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:37 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
94
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:37 pm โดย บุคคลทั่วไป
ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท เนื่องจากการที่กรรมการเข้าค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัท ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:35 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
311
อ 08 ก.ย. 2015 1:21 pm โดย M029
มีรายได้ค่าเช่าต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 หรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:34 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
285
อ 08 ก.ย. 2015 10:02 am โดย M029
มีรายได้จากเงินปันผลซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 แล้ว จะไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นได้หรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:33 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
286
อ 08 ก.ย. 2015 1:22 pm โดย M029
มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่มุ่งค้าหากำไรต้องนำมารวมคำนวนตอนปลายปีหรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:31 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
65
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:31 pm โดย บุคคลทั่วไป
ชาวต่างประเทศมีเงินได้จากการทำงานในประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:28 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
64
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:28 pm โดย บุคคลทั่วไป
ลูกจ้างของบริษัทได้รับค่านายหน้าจากการหาลูกค้าให้บริษัท ค่านายหน้าที่ได้รับเป็นเงินได้อะไร
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:27 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
60
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:27 pm โดย บุคคลทั่วไป
เงินชดเชยที่ได้รับเนื่องจากการเลิกจ้าง แต่ทำงานมาไม่ถึง 5 ปี จะเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษีปลายปีได้หรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:25 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
281
อ 08 ก.ย. 2015 1:24 pm โดย M029
เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการวิเทศธนกิจจะได้รับเครดิตภาษีหรือไม่อย่างไร
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:23 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
59
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:23 pm โดย บุคคลทั่วไป
บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง จะต้องรับผิดอะไรบ้าง
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:22 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
54
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:22 pm โดย บุคคลทั่วไป
กรรมการมีเงินได้จากการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ปลายปีหรือไม่
โดย Anonymous ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:20 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
57
ศ 01 พฤษภาคม 2015 2:20 pm โดย บุคคลทั่วไป
งานประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
โดย wanida mutujid ศ 01 พฤษภาคม 2015 10:07 am บอร์ด MT04
0
5
ศ 01 พฤษภาคม 2015 10:07 am โดย wanida mutujid
งานประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2558
โดย sasitorn ศ 01 พฤษภาคม 2015 10:03 am บอร์ด MT05
3
11
พฤ 07 พฤษภาคม 2015 10:21 am โดย sasitorn
มีการเปิดบิลขายสินค้า แต่ตัดสต๊อกน้อยกว่าความเป็นจริง เราสามารถไปบิลขายสินค้าใหม่ เพื่อตัดสินค้าเพิ่มเติม โดยไม่มีมูลค่า
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:50 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
82
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:50 pm โดย บุคคลทั่วไป
ต้องการที่จะจดทะเบียนร้านค้า
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:48 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
65
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:48 pm โดย บุคคลทั่วไป
ต้องเสียภาษียังไง
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:47 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
61
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:47 pm โดย บุคคลทั่วไป
ต้องยื่นแบบ ภงด90 แต่ แม่เป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้อะไร นอกจากดอกเบี้ยเงินฝาก จึงอยากจะทราบวิธีการกรอก
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:44 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
54
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:44 pm โดย บุคคลทั่วไป
เนื่องจากอยากทราบว่า บิลไม่มี VAT หักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือเปล่าคะ
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:39 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
51
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:39 pm โดย บุคคลทั่วไป
กิจการเจ้าของคนเดียวกับบริษัทจำกัดต่างกันอย่างไร(ในเรื่องภาษีนะค่ะ) และบริษัทจำกัดต้องเสียภาษีไรบ้างค่ะ
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:38 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
68
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:38 pm โดย บุคคลทั่วไป
รับราชการจะเปิดร้านได้ไม
โดย Anonymous พฤ 30 เม.ย. 2015 4:37 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
67
พฤ 30 เม.ย. 2015 4:37 pm โดย บุคคลทั่วไป