ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Build PHP ใช้งานเอง ฉบับทำมือให้ซ้ำใครสอนขั้นตอนการ Build php และเพิ่มความสามารถ ที่ต้องการเข้าไปเอง https://wiki.php.net/internals/windows/stepbystepbuild
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ก่อนการพัฒนา ส่วนของ ของ Virtuemart 2.0 เราก็ต้องทำความรู้จัก หรือ ลักษณะการเขียนโค้ด ของ Virtuemart 2.0 กันก่อน ตัวอย่างการตั้งชื่อ Function function exampleMethod($data = 0) { if (!$product_id) $product_id =...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บันทึก วิธีทำให้ VM (Virtual machines) เข้า OS อัตโนมัต เมื่อเปิดเครื่อง Host 1. เชื่อมต่อไปที่ Host ด้วย VSphere 2. จะได้หน้าจอดังรูป 2.1 ให้เลือก เครื่อง ที่เราต้องการทำงานด้วย 2.2 เลือก tab Configuration 2.3 เลือก เมนู Virtual Machine...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
InnoDB Full-Text Search มาแล้วใน Mysql 5 ขอเก็บไว้ก่อน ค่อยมาทำความเข้าใจแบบลึกซึ้งกับมันอีกที InnoDB Full-Text Search is in MySQL 5.6.4 InnoDB full-text search (FTS) is finally available in MySQL 5.6.4 release. The feature has been on...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
        $otp            = 'str 1 ';        $sql_join     =     " str 2  " .        $otp            .= 'str 3 ';            echo $sql_join; ดูผิด มันควรจะ Error แต่ไม่ กลับได้ Output str 2 str 1 str 3
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ต้องใช้  Debian แต่ ดันรัน command nslookup, dig,... ไม่ได้ ทางแก้คือupdate แล้ว install dnsutils ใหม่ ตามคำสั่ง apt-get update && apt-get install dnsutilsเท่านี้ก็กลับมาให้ nslookup หรือ dig และอื่นๆได้แล้ว # nslookup...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ใช้ php โต้ตอบกับ Lotus Domino โดยสร้างหน้าเว็บ ด้วย php โดยติดต่อ Lotus ผ่่าน COM object, the Lotus Notes API, and XML.สร้างสามาใช้ได้ทั้ง COM object , API , extension=php5_notes.dllตัวอย่างโค้ด <?php $dbpath="mailtest.nsf"; $searchword="demo"; //Perform...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Error dropping database (can't rmdir './ชื่อฐานข้อมูล/', errno: 17)ต้อง command เข้าไปลบ directory ออกทั้งหมดrm -rf //var/lib/mysql/ชื่อฐานข้อมูล/ปัญหา เกิดจาก ไฟล์ต่างๆ ของฐานข้อมูลมีปัญหา ซึ่งทำให้ลบด้วยคำวั่ง Drop database ไม่ได้
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
php 5.4 ออกความสามารถใหม่ มาทำให้เราสร้างตัวแปล array ได้ง่ายขึ้น โดยเขียนสั้นลง แต่ Host ทั่วไปยังไม่รองรับนะครับ อย่าเพิ่งเอามาใช้จริงจัง ถ้าจะให้ก็ต้องเขียน เช็คเวอร์ชั่นของ php เครื่องที่เราใช้กันก่อน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้ต้องเลือกซื้อเครื่องใหม่เพิ่ม อีกเครื่องเพื่อทำ web hosting เลยเขียนบันทึก บ.ขายเครื่องไว้หน่อย เลือก เครื่องเป็น Dell (รุ่น  Dell R210 II) เพราะบริการหลังการขาย ประกัน onsite 3 ปี เมื่อเทียบกับราคา เครื่องประกอบ จะแพงกว่านิดหน่อย แต่ถือว่าคุ้ม กับคุณภาพและความสบายใจ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ได้ notebook มาใหม่ ของ asus รุ่น Pro36S ซึ่งมีบริการ on-site และ ตามคู่มือบอกว่า มี express gate ที่สามารถเปิดโปรแกรมบางตัวได้โดยไม่จำเป็นนต้องเข้าน WINDOWS แต่เจ้าปุ่ม express gate บนตัวเครื่องลองกฏแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้เว็บ เจอปัญหา  Too many connections บ่อยเลยหาสาเหตุโดยดู ด้วยคำสั่ง SHOW PROCESSLIST ของ Mysql พบว่าฐานข้อมูลมีบางตารางที่ เก็บข้อมูลไว้เยอะ ทำให้ เวลาส่งข้อมูลออกจากการ Query ทำได้ช้า ทำให้กิน connections เยอะ จนเป็นเหตุให้บางช่วง connections ที่ได้รับจัดสรรมาไม่พอใช้ (คล้ายกับปัญหา...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ลองอัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 2.5 แล้ว โดยข้อมูล Server ดังตารางด้านล่างนี้ ในการตอนการอัพเกรดไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ System Information Setting Value   PHP Built On FreeBSD server.meelink.com 7.4-RELEASE FreeBSD 7.4-RELEASE #0: Thu...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติด Google analytics บน Androidถ้ามีปัญหาบัญชี Google analytics อยู่แ้ล้ว http://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้อัพเกรดเว็บบอร์ด phpbb3 เว็บบอร์ด หนึ่ง แต่เจอปัญหาtemplate->_tpl_load_file(): install_update.html does not exist or is emptyปัญหานี้มาจากไฟล์ template ใน admin หายไป...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สมัคร Google Maps API Key สำหรับ Androidเข้าไปที่ http://code.google.com/android/maps-api-signup.htmlป้อนค่า Certificate fingerprintMaps API Key ที่ได้จาก C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin>keytool.exe -v -list -keystore "C:\Documents and...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติดตั้ง Google Plugin สำหรับ Eclipse 3.7 ติดตั้งได้ สอง แบบคือ ติดตั้งแบบ archive Download the latest update site archive for Eclipse 3.7. Unzip the archive. In Eclipse, choose Help > Install New Software... In the "Work with" section,...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้เตรียมเครื่อง เขียน App บน Android โดยใช้ Eclipse,  และก็ต้องติดตั้ง plugin เพื่อให้ เครื่องเราจำลอง โทรศัพท์ มือถือ ที่เรียกว่า Emulator (สมัยโบราณถ้าจะทดสอบแสดงผลบนมือถือก็ต้องใช้ อีมู นี่แหละ) แต่ Android เค้าเรียกให้เท่ กว่านั้น คือ AVD (Android...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วิธีการสั่งรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดต่อ Inet Call Center: 0-2257-7111 (ติดแล้วกด 5)แล้วบอกกับพนักงานว่าต้องการรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หมายเลข IP: xxx.xxx.xxx.xx เครื่องอยู่ที่ตู้ Rack :...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
แนะนำสถานที่เที่ยวในกรุงเทพมหานคร
โดย kritsadak จ 24 ธ.ค. 2018 6:38 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
124
จ 24 ธ.ค. 2018 6:38 pm โดย kritsadak
วิธีติดตั้งไดรฟเวอร์จอภาพ Touch 3.5 นิ้ว บน Ubuntu Mate
โดย kritsadak จ 24 ธ.ค. 2018 6:34 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
1190
จ 24 ธ.ค. 2018 6:34 pm โดย kritsadak
การติดตั้ง Ubuntu Mate บน raspberry pi
โดย kritsadak จ 24 ธ.ค. 2018 6:27 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
1336
จ 24 ธ.ค. 2018 6:27 pm โดย kritsadak
มาทำความรู้จักกับ Raspberry PI เบื้องต้น
โดย kritsadak จ 24 ธ.ค. 2018 6:21 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
1140
จ 24 ธ.ค. 2018 6:21 pm โดย kritsadak
[Extension phpBB3.1.1 Symbols Extension สัญลักษณ์ต่างๆช่วยให้กระทู้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ จ 24 ธ.ค. 2018 6:16 pm บอร์ด phpBB 3.1 Extension Review
0
182
จ 24 ธ.ค. 2018 6:16 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
เครื่องมือล็อคหัวข้อ สำหรับผู้ดูระบบ และ Mod ของเว็บบอร์ด ทำให้กระทู้ไม่สามารถโพสตอบ หรือ แก้ไขใดๆ ได้
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ จ 24 ธ.ค. 2018 5:59 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
1
310
จ 24 ธ.ค. 2018 6:17 pm โดย mindphp
การใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น เครื่องมือ การอ้างถึง
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ จ 24 ธ.ค. 2018 4:01 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
282
จ 24 ธ.ค. 2018 4:01 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
คู่มือการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น การรายงานกระทุ้ที่ไม่เหมาะสม
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ จ 24 ธ.ค. 2018 3:13 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
323
จ 24 ธ.ค. 2018 3:13 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
ม้าอะไรเล่นเกมส์เก่ง
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ จ 24 ธ.ค. 2018 12:30 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
107
จ 24 ธ.ค. 2018 12:30 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
วิธีแก้ปัญหาลืมรหัสผ่านแอดมิน ใน phpBB 3.1, 3.2 Reset Password admin
โดย mindphp อ 23 ธ.ค. 2018 2:57 am บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
2
1765
ศ 03 พฤษภาคม 2019 10:00 am โดย บุคคลทั่วไป
สอบถามครับ มีวิธีที่จะทำให้คอมเราสามารถ เชื่อมต่อ internet ทั้งจาก Wifi ทั้ง LAN พร้อมกันได้มั้ยครับ
โดย tatiya ส 22 ธ.ค. 2018 12:50 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
600
ส 22 ธ.ค. 2018 12:50 pm โดย tatiya
วิธีการ restore ฐานข้อมูล ผ่าน phpbb
โดย Ittichai_chupol ส 22 ธ.ค. 2018 11:06 am บอร์ด PHP Knowledge
0
263
ส 22 ธ.ค. 2018 11:06 am โดย Ittichai_chupol
[Extension phpBB3.1.1 National Flags Extension ธงประจำชาติ เป็นการบอกว่าเราอยู่ประเทศอะไร
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 5:31 pm บอร์ด phpBB 3.1 Extension Review
2
426
ศ 21 ธ.ค. 2018 6:41 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
[Extension phpBB3.1.1] Styles PS4 Pro Extention สำหรับเปลี่ยนพื้นหลังให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 3:35 pm บอร์ด phpBB 3.1 Extension Review
0
869
ศ 21 ธ.ค. 2018 3:35 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
ประสบการณ์ทำงาน
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 1:55 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
138
ศ 21 ธ.ค. 2018 1:55 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
วิธีการเปิดเเละปิดใช้ template ในส่วนของฝั่ง (admin) พร้อมตัวอย่างและวิธีการทำ
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 1:34 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
539
ศ 21 ธ.ค. 2018 1:34 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
เมื่อเวลาเดินผิด การเปลี่ยนเวลาให้อยู่ในโซนไทย คุณเองก็สามารถทำได้
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 11:37 am บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
314
ศ 21 ธ.ค. 2018 11:37 am โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
การเปลี่ยน template สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ตัวอย่างการเปลี่ยนและวิธีการทำ
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ ศ 21 ธ.ค. 2018 10:52 am บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
322
ศ 21 ธ.ค. 2018 10:52 am โดย จันนุสรณ์ ดีแก่
การสำรองข้อมูล จากฐานข้อมูล ด้วย phpbb
โดย Ittichai_chupol ศ 21 ธ.ค. 2018 10:32 am บอร์ด PHP Knowledge
0
226
ศ 21 ธ.ค. 2018 10:32 am โดย Ittichai_chupol
[Extension phpBB3.1.1] Styles SoftBlue Extension ทำให้พื้นหลังเปลี่ยนสี
โดย จันนุสรณ์ ดีแก่ พฤ 20 ธ.ค. 2018 6:54 pm บอร์ด phpBB 3.1 Extension Review
0
272
พฤ 20 ธ.ค. 2018 6:54 pm โดย จันนุสรณ์ ดีแก่