ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้อัพเกรดเว็บบอร์ด phpbb3 เว็บบอร์ด หนึ่ง แต่เจอปัญหา
template->_tpl_load_file(): install_update.html does not exist or is empty
ปัญหานี้มาจากไฟล์ template ใน admin หายไป adm/style/install_update.html
ทางต้องเอาไฟล์นี้จากเวอร์ชั่นเต็มแล้วอัพโหลด วิธีใช้โปรแกรม Filezilla โปรแกรม FTP Upload ไฟล์

เสร็จแล้วกลับไปรันไฟล์อัพเกรดใหม่ก็จะหมดปัญหา