ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ก่อนการพัฒนา ส่วนของ ของ Virtuemart 2.0 เราก็ต้องทำความรู้จัก หรือ ลักษณะการเขียนโค้ด ของ Virtuemart 2.0 กันก่อน
ตัวอย่างการตั้งชื่อ Function
function exampleMethod($data = 0) {
    if (!$product_id) $product_id = JRequest::getInt('product_id', 0);
    if ($product_id > 0) {
        ...;
    }
}

ตัวอย่างการเขียน SQL
$q = 'SELECT `example_id` FROM `#__vm_table` WHERE `user_id`=' . (int)$user_id;จะต้องมี เครื่องหมาย ` คล่อมชื่อ field ด้วยเสมอ

และอื่นๆ ดูได้จาก
http://dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/wiki/Coding_standards_and_hints_for_Virtuemart