ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Tip ในการพัฒนา โมดูล prestashop ปรับแต่ง
เปิดไฟล์
/config/defines.inc.php
define('_PS_MODE_DEV_', false);
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);
define('_PS_MODE_DEMO_', false);


แก้เป็น
define('_PS_MODE_DEV_', true);
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', true);
define('_PS_MODE_DEMO_', true);

เท่านี้ ก็ได้ทั้ง Profiling, log mail และ ทำงานในโหมด DEMO แล้ว