ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Regular Expressions กับการนับจำนวน ตัวเลขในข้อความ
โดยใช้ function preg_match_all กับ Expressions
นับตัวเลขใน String

    $_POST['username']    =    'TSOO93lld9';
    if( preg_match("/[0-9]/", $_POST['username']) ) {
        preg_match_all("/[0-9]/", $_POST['username'],$a);
        if(count($a[0]) >6 ) {
            echo ' มีตัวเลขมากกว่า 6';
        } else {
            echo 'มีตัวเลขแต่ไม่ถึง 7';
        }
    } else {
        echo 'ไม่มีตัวเลข';
    }