ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทำความรู้จัก Twig  Template อีกตัวที่เขียนด้วย PHP Template engines คืออะไร เหมาะสำหรับใครนำไปใช้งาน

Twig ใช้กับ PHP 5.2.4 ขึ้นไปเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

require_once '/path/to/vendor/autoload.php';

$loader = new Twig_Loader_String();
$twig = new Twig_Environment($loader);

echo $twig->render('Hello {{ name }}!', array('name' => 'Fabien'));

การ Render จากไฟล์ Tempate

$loader = new Twig_Loader_Filesystem('/path/to/templates');
$twig = new Twig_Environment($loader, array(
    'cache' => '/path/to/compilation_cache',
));

echo $twig->render('index.html', array('name' => 'Fabien'));

ที่สำคัญ twig อยู่ภายใต้ license แบบ BSD เพิ่มเติมได้ที่ http://twig.sensiolabs.org/