ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สารบัญ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโปรแกรม Dreamweaver....
คลิกที่ส่วนของ panal > เมนู Databaes > คลิกที่เครื่องหมายบวก MySQL connect
(ถ้าไม่พบเมนูที่ panel ให้คลิกที่ เมนู window > Databaes หรือ ctrl+shift+F10)

ภาพแสดงการสร้าง Connection

>Connection name : Test_connect ชื่อไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล
>MySQL server: localhost
>User name : ****
>Password : ****
>Database : ให้ทำการเลือกคลิกที่ Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้น คลิกที่ OK

ภาพแสดงการกำหนดค่า connection