ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น fetchall()  เป็น 1 ใน 3 ฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับดึงเอาข้อมูลของ Database PostgreSQL มาแสดงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้วยภาษา Python โดยฟังก์ชั่น fetchall() จะต่างจาก 2 ฟังก์ชั่นที่เหลือคือ มันจะทำการเรียกข้อมูลของเรามาทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

วิธีเขียนจะมีดังนี้

cursor.fetchall()

 

โดยเราจะมายกตัวอย่างการดึงข้อมูล id name และ email ออกมาจากฐานข้อมูลกัน ขั้นตอนจะมีดังนี้

1.ทำการ import PostgreSQL

import psycopg2 as p

 

2. ทำการสร้างตัวแปรเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

con = p.connect(
  host='localhost',
  database='ben01',
  user='postgres',
  password='postgres'
)

 

3.สร้าง cursor และ execute เพื่อดึงข้อมูลที่เราต้องการออกมา

cur = con.cursor()
cur.execute("SELECT * FROM employee_db")

 

4.เรียกใช้คำสั่ง fetchall เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่กำหนดออกมาแสดงโดยเราจะใช้การ for loop 

rows = cur.fetchall()
for row in rows:

  print('ID : ',row[0])
  print('Name : ',row[1])
  print('Email : ',row[2])
  print(" ")

 

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้คือโปรแกรมจะแสดงข้อมูล id name email ทั้้งหมดที่อยู่ภายในฐานข้อมูล
ผลลัพธ์แสดง id name email

ศึกษาเพิ่มเติม

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ทริป กางเต็นท์ ใกล้กรุงเทพ
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 1:04 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
12
จ 23 พ.ย. 2020 1:04 pm โดย milk2533
- ให้เขียนประวัติ และ Job description ที่เคยทำมาแต่ละบริษัท โดยระบุประเภทธุรกิจที่เคยทำมา
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:26 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
1
13
จ 23 พ.ย. 2020 4:34 pm โดย milk2533
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:26 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
3
22
จ 23 พ.ย. 2020 7:03 pm โดย milk2533
Work's on Hand กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง M115
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:24 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
3
จ 23 พ.ย. 2020 11:24 am โดย milk2533
note ส่วนตัว
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:23 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
1
จ 23 พ.ย. 2020 11:23 am โดย milk2533
งานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:21 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
2
28
จ 23 พ.ย. 2020 7:08 pm โดย milk2533
คำสั่งค้นหาไฟล์ จากขนาดของไฟล์
โดย mindphp จ 23 พ.ย. 2020 12:07 am บอร์ด Linux - Web Server
0
7
จ 23 พ.ย. 2020 12:07 am โดย mindphp
แก้ป้ญหา ภาษาไทย Error ใน Flask template ninja2 Error UnicodeDecodeError UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode
โดย mindphp ส 21 พ.ย. 2020 10:38 pm บอร์ด Python Knowledge
1
17
จ 23 พ.ย. 2020 12:22 pm โดย samay123