• Module Category TH

  Module Category ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับสร้าง Category หรือสร้างหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ระบบสินค้ามีความเป็นระเบียบมาก ง่ายต่อผู้ใช้งานและเจ้าของร้าน... อ่านเพิ่มเติม

  Module Category ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับสร้าง Category หรือสร้างหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ระบบสินค้ามีความเป็นระเบียบมาก ง่ายต่อผู้ใช้งานและเจ้าของร้าน สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Category สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7640--}ที่นี่{--mlinkarticle--} และหากทำการดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว สามารถอ่าน {--mlinkarticle=7220--}คู่มือการใช้งาน{--mlinkarticle--}เพิ่มเติมได้ 

   

   

  ดาวน์โหลด
  363
 • Module currency TH

  Module Currency ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับสร้างสกุลเงิน เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถแสดงราคาสินค้าได้หลายสกุลเงิน... อ่านเพิ่มเติม

  Module Currency ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับสร้างสกุลเงิน เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถแสดงราคาสินค้าได้หลายสกุลเงิน สามารถแปลงราคาสินค้าได้ทันทีเมื่อทำการเลือกสกุลเงินที่ต้องการ สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Currency สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7641--}ที่นี่{--mlinkarticle--} และหากทำการดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว สามารถอ่าน {--mlinkarticle=7216--}คู่มือการใช้งาน{--mlinkarticle--} เพิ่มเติมได้ 

  ดาวน์โหลด
  287
 • Module Latest products TH

  Module Latest products ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับแสดงสินค้าล่าสุด หรือสินค้าใหม่ของร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าทางร้านค้าของเรามีสินค้าหรือบริการใหม่ๆอะไรเพิ่มมาบ้าง สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ... อ่านเพิ่มเติม

  Module Latest products ของ Mooziicart เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับแสดงสินค้าล่าสุด หรือสินค้าใหม่ของร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าทางร้านค้าของเรามีสินค้าหรือบริการใหม่ๆอะไรเพิ่มมาบ้าง สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Latest products สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7642--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  354
 • Module MZC Bestseller TH

  Module MZC Bestseller ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับแสดงสินค้าขายดีของทางร้าน เพื่อนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์ สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module... อ่านเพิ่มเติม

  Module MZC Bestseller ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็นส่วนเสริมที่ใช้สำหรับแสดงสินค้าขายดีของทางร้าน เพื่อนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์ สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module MZC Bestseller สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7643--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  263
 • Module Recent comment

  Module Recent comment ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงความคิดเห็นล่าสุด เมื่อมีลูกค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวสินค้า... อ่านเพิ่มเติม

  Module Recent comment ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงความคิดเห็นล่าสุด เมื่อมีลูกค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวสินค้า สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Recent comment สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7644--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  179
 • Module Wishlist TH

  Module Wishlist ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น Extensions เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบหรือสนใจ หากลูกค้าสนใจสินค้าแต่ยังไม่ต้องการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่สนใจใส่ไว้ใน Wishlist... อ่านเพิ่มเติม

  Module Wishlist ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น Extensions เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบหรือสนใจ หากลูกค้าสนใจสินค้าแต่ยังไม่ต้องการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่สนใจใส่ไว้ใน Wishlist ก่อนได้  สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Wishlist สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7648--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  207
 • Module Products Reviews TH

  Module Products Reviews ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใชสำหรับ แสดง ratings ของสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมร้านค้าสามารถทราบ Rating... อ่านเพิ่มเติม

  Module Products Reviews ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใชสำหรับ แสดง ratings ของสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมร้านค้าสามารถทราบ Rating ของสินค้าแต่ละตัวได้ สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Products Reviews สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7649--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  152
 • Module Cart TH

  Module Cart ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ จัดเก็บสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อลงในตะกร้า สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Products Reviews สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7651--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  334
 • Module Product Labels

  Module Product Labels ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงป้ายกำกับสินค้า เช่น สินค้าใหม่ อาจติดป้าย NEW กำกับไว้... อ่านเพิ่มเติม

  Module Product Labels ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงป้ายกำกับสินค้า เช่น สินค้าใหม่ อาจติดป้าย NEW กำกับไว้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถมองเห็นสินค้าที่เข้ามาใหม่ได้ง่ายมากขึ้น สำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Product Label สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7652--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  333
 • Module MZC Statistics TH

  Module MZC Statistics ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงสถิติของร้านค้า โดยผู้ใช้งานสามารถทำการตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แสดงสถิติใดบ้าง... อ่านเพิ่มเติม

  Module MZC Statistics ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงสถิติของร้านค้า โดยผู้ใช้งานสามารถทำการตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แสดงสถิติใดบ้าง เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทราบถึงข้อมูลต่างๆของร้านค้าได้ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้ามากขึ้น สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบฟีเจอร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Module MZC Statistics สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7653--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  316
 • Module MZC Top Hits

  Module MZC Top Hits ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions{--mlinkarticle--} เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงสินค้าที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทราบถึงสินค้าที่มีคนสนใจมากที่สุดในร้านได้ เป็นการเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอสินค้าให้กับเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบถึงความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module MZC Top Hits สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7657--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  473
 • Module Shipping Method TH

  Module Shipping Method ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions... อ่านเพิ่มเติม

  Module Shipping Method ของ {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart{--mlinkarticle--} เป็น {--mlinkarticle=6685--}Extensions {--mlinkarticle--}เสริมที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ แสดงวิธีการขนส่งสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทราบถึงวิธีการขนส่งสินค้าของทางร้านได้ สำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Module Shipping Method สามารถอ่านได้จาก {--mlinkarticle=7665--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  454
 • Module Ajax Search

  Module Ajax Search เป็น Extension เสริมของ {--mlinkarticle=2620--}Joomla (จูมล่า) {--mlinkarticle--}ที่ใช้งานร่วมกับ Component {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}โดยโมดูลนี้จะช่วยในการ ค้นหาสินค้า ในร้านค้าออนไลน์ Module Ajax Search... อ่านเพิ่มเติม

  Module Ajax Search เป็น Extension เสริมของ {--mlinkarticle=2620--}Joomla (จูมล่า) {--mlinkarticle--}ที่ใช้งานร่วมกับ Component {--mlinkarticle=6711--}Mooziicart {--mlinkarticle--}โดยโมดูลนี้จะช่วยในการ ค้นหาสินค้า ในร้านค้าออนไลน์ Module Ajax Search สามารถค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้าที่สนใจได้ อีกทั้งยังสามารถค้นหาสินค้าจากคีย์เวิร์ดได้ สำหรับท่านที่ต้องการอ่านฟีเจอร์เพิ่มเติม สามารถอ่านได้จาก{--mlinkarticle=7708--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  124
 • Module Product Slide

  Module Product Slide เป็น Extension เสริมของ {--mlinkarticle=2620--}Joomla (จูมล่า) {--mlinkarticle--}ที่ใช้งานร่วมกับ Component MooZiiCart โดย MooZiiCart จะใช้ในการสร้างเว็บขายสินค้าออนไลน์ Module Product Slide จะเป็นตัวช่วยในการสร้าง Slideshow... อ่านเพิ่มเติม

  Module Product Slide เป็น Extension เสริมของ {--mlinkarticle=2620--}Joomla (จูมล่า) {--mlinkarticle--}ที่ใช้งานร่วมกับ Component MooZiiCart โดย MooZiiCart จะใช้ในการสร้างเว็บขายสินค้าออนไลน์ Module Product Slide จะเป็นตัวช่วยในการสร้าง Slideshow สำหรับโชว์สินค้าในหน้าเว็บไซต์ สำหรับใครที่อยากทราบฟีเจอร์เพิ่มเติม สามารถอ่านได้จาก{--mlinkarticle=7710--}ที่นี่{--mlinkarticle--}

  ดาวน์โหลด
  106
Powered by Mindphp.com. ภาษาไทยโดย Mindphp.com
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
อยากทราบวิธีการ แบบคอลัมเป็น 3 คอลีม โดยใช้ tag <dl>
โดย Ittichai_chupol จ 25 พฤษภาคม 2020 11:56 am บอร์ด HTML CSS
0
3
จ 25 พฤษภาคม 2020 11:56 am โดย Ittichai_chupol
บันทึกประชุม มารียา ซีฟู้ดส์
โดย thatsawan จ 25 พฤษภาคม 2020 11:40 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
0
1
จ 25 พฤษภาคม 2020 11:40 am โดย thatsawan
10 สุดยอดสตรีทฟู้ดในแอฟริกาตะวันตก
โดย Anonymous อ 24 พฤษภาคม 2020 9:58 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
21
อ 24 พฤษภาคม 2020 9:58 pm โดย บุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับทำระบบ
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
0
3
อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am โดย mindphp
อัพเดดความคืบหน้า / Progress - มารียา ซีฟู้ดส์
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
0
3
อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am โดย mindphp
อัพเดด Template เว็บไซต์ FDD (V2)
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 3:51 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
อ 24 พฤษภาคม 2020 3:51 am โดย mindphp
R - ปรับกราฟฟิก ของเว็บ FDD
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 3:50 am บอร์ด FDD (Main)
0
2
อ 24 พฤษภาคม 2020 3:50 am โดย mindphp
ความคืบหน้า / Progress
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 3:46 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
อ 24 พฤษภาคม 2020 3:46 am โดย mindphp
VDO - SP Page builder
โดย numtan5839 ศ 22 พฤษภาคม 2020 6:27 pm บอร์ด SP Page Builder Thai Edition - Manual & VDO & เทคนิคการใช้งาน
1
7
ศ 22 พฤษภาคม 2020 7:00 pm โดย mindphp
วิธีการใช้ Google Tasks แอพจัดการบันทึกสิ่งที่ต้องทำ
โดย sirirat ศ 22 พฤษภาคม 2020 11:04 am บอร์ด Share Knowledge
0
43
ศ 22 พฤษภาคม 2020 11:04 am โดย sirirat
งานประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
โดย sirirat ศ 22 พฤษภาคม 2020 10:10 am บอร์ด M102 - ศิริรัตน์ ทิพย์น้อย
1
15
ศ 22 พฤษภาคม 2020 11:22 am โดย numtan5839
สรุปการเรียนรู้ประจำวัน 21/05/63
โดย sirirat ศ 22 พฤษภาคม 2020 10:08 am บอร์ด M102 - ศิริรัตน์ ทิพย์น้อย
0
3
ศ 22 พฤษภาคม 2020 10:08 am โดย sirirat
รายงานความคืบหน้า / Process
โดย mindphp ศ 22 พฤษภาคม 2020 1:07 am บอร์ด SP Page Builder Thai Edition (Main)
1
3
ศ 22 พฤษภาคม 2020 1:34 am โดย mindphp
ส่ง site map ให้ google แต่ไม่โชว์ในเมนูบนเว็บเรา จะมีผลอะไรกับเว็บไหมครับ
โดย toonytoony2004 พฤ 21 พฤษภาคม 2020 10:17 pm บอร์ด Joomla Development
6
73
ส 23 พฤษภาคม 2020 10:56 pm โดย toonytoony2004
B - เวลาของบอร์ดไม่ตรงเวลาไทย
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:19 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:19 pm โดย thatsawan
B - ข้อความแนะนำตัว ของผู้สมัครไม่แสดงใน บริษัทที่เปิดรับ
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:18 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:18 pm โดย thatsawan
R - [email Formart-หาคน] เเจ้งเมื่อมีคนสมัครงานใน Odoojob
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:12 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:12 pm โดย thatsawan
B - บริษัทหาคน ต้องการเปลี่ยน Email รับสมัครงานหาทางเข้าไม่เจอ
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:07 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 5:07 pm โดย thatsawan
R - [email Formart-หางาน] หลังสมัครงาน บน Odoojob
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:57 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
5
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:57 pm โดย thatsawan
ทำไมสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบไม่ได้??
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
44
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:56 pm โดย sirirat