User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

บทเรียน PHP : คุณสมบัติที่ทำให้การทำงานของออบเจ็กต์หนึ่งมีได้หลายรูปแบบ (เรียกว่าหนึ่งรูปหลายพฤติกรรม) เช่น คนก็มีพฤติกรรม การวิ่ง สุนัข ก็มี พฤติกรรม การวิ่ง แต่การวิ่งของคนและสุนัขต่างกัน กล่าวคือ คนใช้ขา 2 ขาในการวิ่ง แต่สุนัขใช้ 4 ขา ในทางของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสามารถแบ่ง Polymorphism ได้ 2 ลักษณะคือ Overloading, Overriding

ติดตาม VDO  ได้ที่ : OOP - Polymorphism

โดย : http://www.mindphp.com