User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Module Mod MDFiles Categories

Mod MDFiles Categories เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดง Categories หรือหมวดหมู่ ของ MDFile ที่มีทั้งหมด

Type : Module

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

Mod MDFiles Categories

It is a Joomla Module, working with MDFile by bringing categories of all MDFile to show on Joomla.

An admin can decide the using format on his own.

The Mod MDFiles Categories is a Module that works well with Components MDFile. Before using the module, users need to install Components MDFile first.

More information about MDFile Components can be found here: (Introduction) MDFile Components for Joomla help to Download documents on website

The Mod MDFiles Categories performance listed below:

- Displaying MDFiles categories
- Sub-category document counting setting
- Displaying sub-category setting
- Displaying category position setting

Download Now

Title
Module Mod MDFiles Categories (en)
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
754
Create by
ae
Create date
2018-07-31 17:34:22
Description

The Mod MDFiles Categories is a Module that works well with Components MDFile. Before using the module, users need to install Components MDFile first.

 > Read more ...

mod_mdfiles_categories v. 1.0.2

Files extension zip

Files size 5609

Upload by ae

Upload date 2018-06-22 15:04:43


Samples when using Module Mod MDFiles Categories


Module Mod MDFiles Categories Options Page

Menu Assignment Setting Page

Module Permissions Setting Page

Advanced Setting Page

Web page showing Mod MDFiles Categories