Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Module Mod MDFiles Featured

od MDFiles Featured  เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ที่ได้เลือก Featured จาก MDFile มาแสดง

Type : Module

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

Mod MDFiles Featured It is a Joomla Module, working with MDFile by bringing featured files from
MDFile to show on Joomla. Joomla An admin can decide the using format on his own.

The Mod MDFiles Featured is a Module that works well with Components MDFile. Before using the module, users need to install Components MDFile first.

More information about MDFile Components can be found here: (Introduction) MDFile Components for Joomla help to Download documents on website

 

The Mod MDFiles Featured performances listed below:

- Displaying file image setting
- Displaying file number setting
- File position setting
- File extensions setting

Free Download here

Title
Module Mod MDFiles Featured (en)
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
646
Create by
ae
Create date
2018-08-02 18:03:46
Description

The Mod MDFiles Featured is a Module that works well with Components MDFile. Before using the module, users need to install Components MDFile first.

mod_mdfiles_featured v. 1.0.2

Files extension zip

Files size 5396

Upload by ae

Upload date 2018-06-22 15:08:32


Samples of using Module Mod MDFiles Featured


Module Mod MDFiles Featured Options Page

Menu Assignment Setting Page

Module Permissions Setting Page

Advanced Setting Page

Featured file not selecting on a website

Featured file selecting on a website