Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mcharts Components

omponents MCharts เป็นโปรแกรมเสริม ( Components ) ที่ติดตั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla โดย Components MCharts ไว้สำหรับประมวลผลข้อมูลจาก MJForms

Type : Component

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

Components MCharts is a Component we install to enhance performance of Joomla by helping to convert data from MJForms to graph. Plus, the component can also import Excel files (csv, xls, xlsx) and convert them into MJForms, or a table we create at MJForms.

In-depth details informations of MCharts are as below:

- To create a graph by dragging information from MJForms database
- To display multiple charts at once from MJForms database
- To import Excel file to store at MJForms database
- To choose database to import information.

Free download here:

Title
Components Mcharts
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
25943
Create by
ae
Create date
2018-06-07 00:05:26

com_mcharts.zip

Files extension zip

Files size 488.85 KB

Upload by Mayberlin

Upload date 2016-02-16 14:14:05


Sample images of Components MCharts


MCharts Control Panel Page

Charts Page

Multicharts Page

Import to MJForms Page

When Using MCharts Page