Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Components MDEvents

MDEvents เป็น Components สำหรับ Joomla 3.x เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการตารางข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ใช้งานง่าย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

Type : Component

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

MDEvents

A Joomla 3.x component helps to organize event tables easily and effectively.

Users are divided into 3 groups
Administrator: MDEvents options, rights of assessment, and event detail managing
Event Organizer: Adding, editing, and deleting his or her own events. Event participants observing. Payment checking.
Participants: Event participation and payment notification

The MDEvents performances listed below:

Unlimited event category
- Starting and finishing event duration setting
- Information ordering, arranging and filling
- Image inserting support
- Data backup for administrator
- Event participants information checking
- Event detail email sending to participants support
- Payment reminder email to event participants support
- Mobile Friendly
- SEF Support
- Multi-lingual support
- Output format changing
- Multiple categories for one document support

Interested in the Extension? Contact here

Samples of Components MDEvents


MDEvent Main Page

Categories Page

Events Page

Payments Page

Members Page

Backup & Restore Page