โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
457 noom 50,000.00 34,000.00 28 28 1,026,309.36 17/10/2023 3:53 pm *** รายละเอียด
456 123 25,000.00 30,000.00 27 34 789,515.31 17/10/2023 2:07 pm *** รายละเอียด
455 22 25,000.00 30,000.00 27 34 335,164.81 17/10/2023 2:06 pm *** รายละเอียด
454 2 0.00 30,000.00 27 34 307,408.56 17/10/2023 2:03 pm *** รายละเอียด
453 1 0.00 30,000.00 55 29 1,092,172.74 17/10/2023 2:02 pm *** รายละเอียด
452 1 50,000.00 18,000.00 26 21 968,104.22 17/10/2023 12:40 am *** รายละเอียด
451 สุดโสภา 50,000.00 18,000.00 22 17 932,156.54 17/10/2023 12:36 am *** รายละเอียด
450 ชลรดาภัทร 45,000.00 40,000.00 40 36 1,292,107.41 16/10/2023 8:33 pm *** รายละเอียด
449 [email protected] 50,000.00 20,000.00 24 29 315,870.88 16/10/2023 2:32 pm *** รายละเอียด
448 a 150,000.00 35,000.00 33 29 1,165,405.37 16/10/2023 11:05 am *** รายละเอียด
447 Igor 80,000.00 19,000.00 51 29 696,455.65 16/10/2023 5:20 am *** รายละเอียด
446 Jonoh 1,200,000.00 1,200,000.00 55 47 3,297,751.52 15/10/2023 8:42 pm *** รายละเอียด
445 Jonoh 1,200,000.00 1,200,000.00 55 47 3,297,751.52 15/10/2023 8:40 pm *** รายละเอียด
444 Johnny 115,000.00 170,000.00 41 32 1,273,612.93 15/10/2023 3:19 pm *** รายละเอียด
443 คำแพง 50,000.00 25,000.00 34 28 2,974,545.67 14/10/2023 4:05 pm *** รายละเอียด
442 เบิ้ล 30,000.00 20,000.00 33 27 2,937,802.50 14/10/2023 4:04 pm *** รายละเอียด
441 นอร์ 40,000.00 20,000.00 30 25 2,926,437.70 14/10/2023 4:00 pm *** รายละเอียด
440 90,000.00 60,000.00 41 35 1,055,294.26 13/10/2023 9:18 pm *** รายละเอียด
439 K 20,000.00 22,000.00 48 42 946,050.20 11/10/2023 2:48 pm *** รายละเอียด
438 A 38,000.00 42,000.00 40 41 907,140.76 09/10/2023 8:29 pm *** รายละเอียด
437 A 38,000.00 42,000.00 40 41 2,518,218.86 09/10/2023 8:26 pm *** รายละเอียด
436 Ing 100,000.00 60,000.00 64 52 1,153,231.86 09/10/2023 6:59 pm *** รายละเอียด
435 ภูวนาท สุนทร 15,000.00 5,000.00 37 42 924,442.14 07/10/2023 7:51 am *** รายละเอียด
434 พลอย 200,000.00 12,000.00 40 30 3,162,597.60 06/10/2023 5:34 pm *** รายละเอียด
433 kally 60,000.00 37,000.00 39 29 2,985,274.13 04/10/2023 2:55 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม