โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
57 Aaron 4,841,200.00 345,800.00 41 31 6,402,585.57 31/12/2022 7:19 pm *** รายละเอียด
56 Pear 100,000.00 100,000.00 33 30 2,943,001.78 28/12/2022 9:58 pm *** รายละเอียด
55 123 40,000.00 60,000.00 25 30 812,515.80 27/12/2022 6:35 pm *** รายละเอียด
54 KJ 100,000.00 100,000.00 42 38 1,128,780.60 20/12/2022 10:50 pm *** รายละเอียด
53 m 1,500.00 1,500.00 20 32 2,447,790.37 19/12/2022 2:39 pm *** รายละเอียด
52 Grace 25,000.00 0.00 25 29 1,126,636.29 15/12/2022 10:09 pm *** รายละเอียด
51 Grace 25,000.00 0.00 25 29 1,126,636.29 15/12/2022 4:44 pm *** รายละเอียด
50 Grace 2.50 0.00 25 29 1,098,882.82 15/12/2022 4:44 pm *** รายละเอียด
49 eange08 200.00 150.00 25 25 452,125.69 15/12/2022 2:33 pm *** รายละเอียด
48 หกหก 35,000.00 20,000.00 33 29 339,658.27 14/12/2022 1:18 pm *** รายละเอียด
47 Jc 100,000.00 10,000.00 49 33 2,928,455.02 12/12/2022 9:23 pm *** รายละเอียด
46 C 40,000.00 30,000.00 33 31 685,488.64 10/12/2022 11:36 pm *** รายละเอียด
45 A 35,000.00 25,000.00 33 29 1,026,624.12 10/12/2022 11:20 pm *** รายละเอียด
44 A 30,000.00 25,000.00 35 30 1,209,371.85 10/12/2022 11:02 pm *** รายละเอียด
43 ตั๊กม้อ 8,000.00 1,200.00 27 30 586,531.22 10/12/2022 11:24 am *** รายละเอียด
42 นี่ 300,000.00 15,000.00 49 34 722,685.93 07/12/2022 2:42 pm *** รายละเอียด
41 tt 600,000.00 22,500.00 40 36 208,032.74 05/12/2022 8:57 am *** รายละเอียด
40 Rudi 60,000.00 0.00 45 30 202,915.32 04/12/2022 2:45 am *** รายละเอียด
39 123 50.00 200.00 18 18 336,860.72 02/12/2022 9:56 am *** รายละเอียด
38 ewqolf 25,000.00 25,000.00 23 23 701,762.97 02/12/2022 9:55 am *** รายละเอียด
37 blah 58,000.00 30,000.00 25 21 1,063,030.06 30/11/2022 6:40 pm *** รายละเอียด
36 Y 200,000.00 70,000.00 33 35 853,108.85 28/11/2022 9:59 pm *** รายละเอียด
35 pim 30,000.00 32,000.00 33 28 996,242.30 28/11/2022 2:34 pm *** รายละเอียด
34 pim 300,000.00 320,000.00 33 28 822,043.22 28/11/2022 2:34 pm *** รายละเอียด
33 pim 300,000.00 320,000.00 33 28 729,139.92 28/11/2022 2:33 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม