โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
407 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
406 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
405 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
404 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
403 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
402 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
401 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
400 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
399 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
398 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
397 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
396 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
395 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
394 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
393 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
392 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
391 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
390 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
389 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
388 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
387 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
386 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
385 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
384 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
383 tsSLAueP 1.00 1.00 20 20 179,740.62 21/09/2023 12:01 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม