โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
221 Jason Johnson 3,457,000.00 0.00 40 19 4,784,662.99 02/06/2023 5:07 am *** รายละเอียด
220 Jason Johnson 3,457,000.00 0.00 40 19 4,650,502.19 02/06/2023 5:05 am *** รายละเอียด
219 ฐิติมน 30,000.00 20,000.00 51 53 388,671.54 30/05/2023 3:09 pm *** รายละเอียด
218 สุพิชญา ไศลบาท 120,000.00 50,000.00 30 25 1,292,116.00 29/05/2023 6:53 pm *** รายละเอียด
217 J 20,000.00 30,000.00 46 30 1,026,184.56 25/05/2023 7:10 pm *** รายละเอียด
216 CG 2,000,000.00 0.00 60 37 2,522,204.82 24/05/2023 6:29 am *** รายละเอียด
215 Heiko 400,000.00 350,000.00 30 28 1,320,372.28 23/05/2023 9:26 pm *** รายละเอียด
214 W 300,000.00 200,000.00 28 28 1,354,012.56 21/05/2023 5:56 pm *** รายละเอียด
213 xyz 1,000,000.00 100,000.00 50 25 2,280,356.90 21/05/2023 12:26 pm *** รายละเอียด
212 plob 140,000.00 20,000.00 24 23 3,135,675.82 21/05/2023 1:44 am *** รายละเอียด
211 natnicha 80,000.00 90,000.00 36 34 3,250,127.90 18/05/2023 3:37 pm *** รายละเอียด
210 chayaneedee 50,000.00 50,000.00 30 30 834,983.10 16/05/2023 5:26 pm *** รายละเอียด
209 arius 40,000.00 40,000.00 28 29 746,829.92 14/05/2023 3:25 pm *** รายละเอียด
208 thore 80,000.00 5,000.00 67 46 602,132.23 14/05/2023 1:39 am *** รายละเอียด
207 test 30,000.00 0.00 63 43 736,678.36 12/05/2023 10:31 pm *** รายละเอียด
206 Tony 2,000,000.00 555,000.00 52 36 3,232,113.23 08/05/2023 7:41 pm *** รายละเอียด
205 Josh 70,000.00 0.00 40 24 592,363.04 08/05/2023 7:32 pm *** รายละเอียด
204 Josh 70,000.00 0.00 40 24 767,181.64 08/05/2023 7:31 pm *** รายละเอียด
203 J 5,000,000.00 400,000.00 36 21 6,932,891.82 08/05/2023 1:51 pm *** รายละเอียด
202 test 400,000.00 40,000.00 34 38 3,197,657.42 08/05/2023 8:48 am *** รายละเอียด
201 บี 50,741.00 201,236.00 24 29 517,910.84 05/05/2023 10:09 pm *** รายละเอียด
200 Tom 100,000.00 0.00 55 35 1,062,690.20 05/05/2023 11:05 am *** รายละเอียด
199 พะเนียง 40,000.00 50,000.00 36 35 913,966.46 05/05/2023 7:33 am *** รายละเอียด
198 GUR 3,835,930.45 1,835,930.45 45 43 9,439,451.24 04/05/2023 1:32 am *** รายละเอียด
197 Favid 190,000.00 30,000.00 69 39 904,367.28 03/05/2023 4:46 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม