โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
490 ปิ่น 20,000.00 120,000.00 28 29 2,756,522.72 06/12/2023 1:13 pm *** รายละเอียด
489 มาย 33,000.00 40,100.00 32 32 915,994.52 05/12/2023 9:03 pm *** รายละเอียด
488 เอฟ 40,000.00 60,000.00 28 32 1,236,865.80 05/12/2023 4:59 pm *** รายละเอียด
487 รุ่งโ 70,000.00 70,000.00 33 37 1,192,049.60 04/12/2023 8:21 pm *** รายละเอียด
486 ทดสอบระบบ 25,000.00 17,000.00 29 31 1,038,310.50 04/12/2023 2:41 pm *** รายละเอียด
485 แมว 35,000.00 25,000.00 27 24 1,017,853.86 02/12/2023 10:31 pm *** รายละเอียด
484 KimJa 69,000.00 15,000.00 29 27 974,063.86 30/11/2023 11:17 pm *** รายละเอียด
483 KimJa 69,000.00 15,000.00 29 27 974,063.86 30/11/2023 11:12 pm *** รายละเอียด
482 Ttp 25,000.00 30,000.00 30 27 2,929,873.37 29/11/2023 11:29 pm *** รายละเอียด
481 บิว 65,000.00 50,000.00 32 30 1,087,687.87 29/11/2023 12:13 pm *** รายละเอียด
480 จองง 100,000.00 35,000.00 37 27 1,118,879.79 29/11/2023 10:02 am *** รายละเอียด
479 SOMSAM 54,000.00 56,000.00 34 34 3,040,365.18 27/11/2023 2:54 pm *** รายละเอียด
478 Ss 8,000,000.00 0.00 53 29 9,477,527.82 18/11/2023 6:33 pm *** รายละเอียด
477 Ss 8,000,000.00 0.00 53 29 9,477,527.82 18/11/2023 6:31 pm *** รายละเอียด
476 Paul 2,000,000.00 150,000.00 58 26 2,630,327.34 18/11/2023 4:18 am *** รายละเอียด
475 ลออ 30,000.00 40,000.00 33 37 712,449.40 12/11/2023 10:30 pm *** รายละเอียด
474 Tz 85,000.00 75,000.00 35 40 1,196,064.10 12/11/2023 8:10 pm *** รายละเอียด
473 F 34,000.00 20,000.00 29 30 1,047,140.04 10/11/2023 11:10 am *** รายละเอียด
472 Pattanakit 2,000,000.00 2,000,000.00 25 23 5,338,100.68 09/11/2023 12:57 pm *** รายละเอียด
471 gear 32,000.00 60,000.00 28 28 1,075,849.16 07/11/2023 1:37 pm *** รายละเอียด
470 จจ 17,000.00 24,000.00 30 32 644,304.47 06/11/2023 8:26 pm *** รายละเอียด
469 พจ 60,000.00 20,000.00 39 36 920,837.80 05/11/2023 4:55 pm *** รายละเอียด
468 ปี 60,000.00 20,000.00 39 36 746,019.20 05/11/2023 4:47 pm *** รายละเอียด
467 ปี 60,000.00 20,000.00 39 36 746,019.20 05/11/2023 4:46 pm *** รายละเอียด
466 10 300.00 300.00 20 18 2,784,100.03 01/11/2023 9:01 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม