โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
1182 พลอย 34,000.00 34,000.00 29 29 1,058,190.08 15/06/2024 9:50 am *** รายละเอียด
1181 เอิน 15,000.00 30,000.00 24 25 2,708,004.59 15/06/2024 9:48 am *** รายละเอียด
1180 อ๊อต 25,000.00 22,000.00 28 29 2,920,991.37 14/06/2024 6:00 pm *** รายละเอียด
1179 เมฆ 500.00 0.00 31 30 140,495.39 13/06/2024 6:46 pm *** รายละเอียด
1178 Raja Pdl 1,000.00 2,000.00 20 20 183,069.15 12/06/2024 6:29 pm *** รายละเอียด
1177 jj 40,000.00 35,000.00 27 32 1,070,455.29 12/06/2024 12:31 pm *** รายละเอียด
1176 จ้า 35,000.00 30,000.00 28 26 1,171,046.29 12/06/2024 9:35 am *** รายละเอียด
1175 Mink 46,000.00 46,000.00 25 24 1,178,555.74 11/06/2024 8:45 pm *** รายละเอียด
1174 กนกวรรณ 22,000.00 18,000.00 27 29 977,458.36 11/06/2024 6:02 pm *** รายละเอียด
1173 eange08 30,000.00 25,000.00 30 20 687,619.45 11/06/2024 5:43 pm *** รายละเอียด
1172 ผผผ 100,000.00 40,000.00 38 28 1,133,417.96 10/06/2024 11:14 am *** รายละเอียด
1171 1234 80,000.00 50,000.00 34 35 1,176,453.64 09/06/2024 8:43 pm *** รายละเอียด
1170 ปิง 60,000.00 200,000.00 26 31 1,039,800.52 09/06/2024 12:46 am *** รายละเอียด
1169 testign 1,000.00 1,000.00 30 30 271,828.10 08/06/2024 8:46 pm *** รายละเอียด
1168 abcd 1,000.00 1,000.00 20 20 356,777.50 08/06/2024 7:13 pm *** รายละเอียด
1167 abcd 1,000.00 1,000.00 20 20 356,777.50 08/06/2024 6:53 pm *** รายละเอียด
1166 testing 1,000.00 1,000.00 30 30 446,646.70 08/06/2024 2:39 pm *** รายละเอียด
1165 Kae 6,500.00 7,400.00 24 27 2,175,866.74 07/06/2024 7:35 pm *** รายละเอียด
1164 Buck Kittisak 180,000.00 17,000.00 25 25 443,392.25 07/06/2024 11:41 am *** รายละเอียด
1163 Buck Kittisak 1,787,887.00 7,877,787.00 52 47 11,176,167.10 07/06/2024 11:27 am *** รายละเอียด
1162 Mg Than 20,000.00 20,000.00 30 20 443,901.60 07/06/2024 6:49 am *** รายละเอียด
1161 Xx 30,000.00 9,000.00 33 37 905,095.75 06/06/2024 6:24 am *** รายละเอียด
1160 TestA 170,000.00 18,000.00 41 35 550,229.96 05/06/2024 9:20 am *** รายละเอียด
1159 Buck Kittisak 187,000.00 75,567.00 54 52 767,821.77 05/06/2024 9:19 am *** รายละเอียด
1158 Ploy 35,000.00 30,000.00 33 30 1,036,668.83 04/06/2024 10:30 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม