โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
576 เอก 80,000.00 40,000.00 45 32 1,335,459.62 20/02/2024 3:30 pm *** รายละเอียด
575 vytorin 500,000.00 150,000.00 28 33 3,742,606.76 17/02/2024 9:39 pm *** รายละเอียด
574 มาย 20,000.00 15,000.00 25 22 797,305.17 16/02/2024 1:38 am *** รายละเอียด
573 มาย 20,000.00 15,000.00 25 22 931,465.97 16/02/2024 1:37 am *** รายละเอียด
572 J 25,000.00 50,000.00 25 25 1,164,174.95 14/02/2024 10:54 pm *** รายละเอียด
571 h 25,000.00 50,000.00 25 25 1,030,014.15 14/02/2024 10:54 pm *** รายละเอียด
570 oo 300,000.00 60,000.00 38 32 1,570,465.40 08/02/2024 4:56 pm *** รายละเอียด
569 Bryant 3,000,000.00 0.00 45 26 3,876,849.76 04/02/2024 11:21 pm *** รายละเอียด
568 Dddd 80,000.00 40,000.00 32 31 3,029,000.38 04/02/2024 2:52 pm *** รายละเอียด
567 คิว 28,000.00 26,000.00 27 27 849,854.14 04/02/2024 1:48 am *** รายละเอียด
566 Nick 75,000.00 57,000.00 28 30 674,895.58 28/01/2024 8:49 pm *** รายละเอียด
565 Nick 76,000.00 57,000.00 28 30 2,753,244.43 28/01/2024 8:48 pm *** รายละเอียด
564 นุส 55,000.00 45,000.00 36 31 412,086.82 28/01/2024 8:31 pm *** รายละเอียด
563 K 20,000.00 89,000.00 36 31 969,332.87 28/01/2024 2:58 pm *** รายละเอียด
562 มาย 70,000.00 10,000.00 31 28 755,816.84 28/01/2024 6:54 am *** รายละเอียด
561 40,300.00 40,000.00 26 28 960,969.02 27/01/2024 1:51 pm *** รายละเอียด
560 40,300.00 40,000.00 26 28 960,969.02 27/01/2024 8:36 am *** รายละเอียด
559 40,300.00 40,000.00 26 28 960,969.02 26/01/2024 7:35 pm *** รายละเอียด
558 jrs 100,000.00 0.00 73 30 573,851.38 25/01/2024 10:24 pm *** รายละเอียด
557 จี 32,000.00 15,000.00 32 26 767,152.93 24/01/2024 7:58 pm *** รายละเอียด
556 เพลงขวัญ 50,000.00 40,000.00 56 30 2,924,223.86 22/01/2024 9:53 pm *** รายละเอียด
555 หลิน 25,000.00 25,000.00 37 38 887,530.30 21/01/2024 11:21 pm *** รายละเอียด
554 หลิน 25,000.00 55,000.00 37 38 920,837.80 21/01/2024 11:20 pm *** รายละเอียด
553 45,000.00 52,000.00 31 27 915,568.73 21/01/2024 9:20 pm *** รายละเอียด
552 ปอย 200,000.00 150,000.00 36 35 1,563,856.36 19/01/2024 9:51 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม