โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
158 Quentin Fuller 80,000.00 10,000.00 45 34 2,892,769.64 21/03/2023 3:19 pm *** รายละเอียด
157 1203 100,000.00 20,000.00 45 41 1,241,739.96 17/03/2023 12:29 pm *** รายละเอียด
156 Amp 30,000.00 40,000.00 32 33 1,226,025.60 16/03/2023 11:58 pm *** รายละเอียด
155 B 200,000.00 100,000.00 33 32 3,063,013.70 14/03/2023 7:12 pm *** รายละเอียด
154 NutthayaChinpawo 0.01 0.01 59 33 3,026,080.74 13/03/2023 2:04 am *** รายละเอียด
153 Riddle 6,000,000.00 600,000.00 40 34 10,005,126.54 12/03/2023 6:48 pm *** รายละเอียด
152 Test 20,000.00 15,000.00 24 24 708,895.33 08/03/2023 11:20 am *** รายละเอียด
151 Troy Jackson 0.00 0.00 54 35 265,757.14 07/03/2023 1:05 pm *** รายละเอียด
150 Iain 36,000.00 0.00 47 41 301,232.68 05/03/2023 1:29 am *** รายละเอียด
149 Test 100,000.00 1,000.00 42 21 1,117,295.63 04/03/2023 5:00 pm *** รายละเอียด
148 Pete 124,000.00 21,700.00 54 44 602,122.51 02/03/2023 12:33 am *** รายละเอียด
147 flook 1,000.00 100.00 25 25 855,063.38 01/03/2023 2:03 pm *** รายละเอียด
146 Kia 10,000.00 17,000.00 25 25 936,064.35 22/02/2023 4:48 pm *** รายละเอียด
145 mf 100,000.00 100,000.00 40 40 2,337,976.00 22/02/2023 12:23 pm *** รายละเอียด
144 Kenshin 30,000.00 30,000.00 41 33 2,155,580.24 21/02/2023 6:18 pm *** รายละเอียด
143 Chanipa 80,000.00 100,000.00 39 36 1,166,023.60 21/02/2023 3:16 pm *** รายละเอียด
142 He 20,000.00 30,000.00 37 33 1,092,127.10 20/02/2023 1:57 pm *** รายละเอียด
141 11112233 180,000.00 20,000.00 36 31 523,111.82 20/02/2023 11:30 am *** รายละเอียด
140 เค 700,000.00 313,000.00 46 40 4,257,964.01 16/02/2023 9:57 pm *** รายละเอียด
139 Jeerasaksankasem 25,000.00 25,000.00 27 27 2,910,841.74 16/02/2023 10:08 am *** รายละเอียด
138 Jeab 18,000.00 15,800.00 30 26 609,349.91 13/02/2023 3:54 pm *** รายละเอียด
137 Jeab 18,000.00 5,000.00 29 26 592,865.75 13/02/2023 3:53 pm *** รายละเอียด
136 Praewpapraew 100,000.00 50,000.00 50 28 1,064,281.18 13/02/2023 12:49 pm *** รายละเอียด
135 L 15,000.00 30,000.00 33 27 866,822.65 12/02/2023 11:05 pm *** รายละเอียด
134 Lek 12,500.00 18,000.00 33 27 850,724.03 12/02/2023 11:02 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม