โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
1224 Raja Pdl 10,000.00 10,000.00 25 25 246,878.00 21/07/2024 8:07 pm *** รายละเอียด
1223 Raja Pdl 10,000.00 10,000.00 25 25 246,878.00 21/07/2024 8:06 pm *** รายละเอียด
1222 Man 20,000.00 20,000.00 40 35 876,427.80 18/07/2024 12:25 pm *** รายละเอียด
1221 eange08 20,000.00 25,000.00 35 30 609,758.05 17/07/2024 2:53 pm *** รายละเอียด
1220 man 150,000.00 300,000.00 35 27 3,216,070.82 15/07/2024 11:01 am *** รายละเอียด
1219 ยาง 70,000.00 15,000.00 30 26 666,194.71 15/07/2024 10:56 am *** รายละเอียด
1218 ดารู้นี้ 18,000.00 18,000.00 31 30 581,791.96 09/07/2024 10:34 am *** รายละเอียด
1217 จิ 25,000.00 25,000.00 29 26 622,842.50 08/07/2024 10:29 am *** รายละเอียด
1216 เอ 40,000.00 70,000.00 33 34 1,279,422.52 07/07/2024 9:19 pm *** รายละเอียด
1215 เอ 40,000.00 70,000.00 33 34 1,279,422.52 07/07/2024 9:18 pm *** รายละเอียด
1214 Pan 120,000.00 45,000.00 33 33 706,823.71 06/07/2024 1:49 pm *** รายละเอียด
1213 มีนา 100,000.00 40,000.00 27 27 2,835,945.64 06/07/2024 8:51 am *** รายละเอียด
1212 Ncn 60,000.00 35,000.00 35 30 944,802.45 06/07/2024 12:50 am *** รายละเอียด
1211 kii 40,000.00 30,000.00 30 27 788,195.22 02/07/2024 1:30 pm *** รายละเอียด
1210 Vanat 22,000.00 200,000.00 30 34 1,163,226.04 01/07/2024 5:05 pm *** รายละเอียด
1209 รัก 30,000.00 0.00 50 35 1,044,420.70 01/07/2024 10:41 am *** รายละเอียด
1208 นพวิทย์ 40,000.00 20,000.00 50 35 2,968,338.20 01/07/2024 10:39 am *** รายละเอียด
1207 นพวิทย์ 56,000.00 25,000.00 50 35 2,857,492.65 01/07/2024 10:38 am *** รายละเอียด
1206 นพวิทย์ 56,000.00 25,000.00 50 35 2,857,492.65 01/07/2024 10:38 am *** รายละเอียด
1205 เออ 0.00 60,000.00 36 33 696,853.44 30/06/2024 4:38 am *** รายละเอียด
1204 เอ 0.00 60,000.00 38 34 710,333.82 30/06/2024 4:37 am *** รายละเอียด
1203 tong 21,000.00 23,000.00 24 24 759,545.38 29/06/2024 11:13 pm *** รายละเอียด
1202 tong 21,000.00 23,000.00 24 24 584,726.78 29/06/2024 11:12 pm *** รายละเอียด
1201 tong 21,000.00 23,000.00 24 24 584,726.78 29/06/2024 11:11 pm *** รายละเอียด
1200 กรศิริ 20,000.00 30,000.00 32 29 1,051,685.96 29/06/2024 4:32 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม