โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
587 ส้ม 45,000.00 50,000.00 44 32 994,230.51 23/02/2024 1:50 pm *** รายละเอียด
586 ติส 50,000.00 50,000.00 33 30 2,779,731.28 22/02/2024 11:37 pm *** รายละเอียด
585 เจน 18,000.00 25,000.00 32 32 1,016,736.79 22/02/2024 10:07 pm *** รายละเอียด
584 เจน 25,000.00 33,000.00 32 32 1,033,390.54 22/02/2024 10:02 pm *** รายละเอียด
583 เม 25,000.00 15,000.00 30 25 838,804.10 22/02/2024 9:44 pm *** รายละเอียด
582 May 7,000,000.00 15,000.00 30 29 8,775,590.29 22/02/2024 9:13 pm *** รายละเอียด
581 May 45,000.00 15,000.00 35 28 1,071,775.38 22/02/2024 9:12 pm *** รายละเอียด
580 B 30,000.00 15,000.00 25 25 956,048.85 22/02/2024 8:50 pm *** รายละเอียด
579 Gggg 170,000.00 0.00 35 34 364,630.44 21/02/2024 7:35 pm *** รายละเอียด
578 Ggg 170,000.00 0.00 35 34 2,936,655.04 21/02/2024 7:33 pm *** รายละเอียด
577 FBXD 19,500,000.00 1,000,000.00 32 25 25,401,870.52 21/02/2024 7:27 pm *** รายละเอียด
576 เอก 80,000.00 40,000.00 45 32 1,335,459.62 20/02/2024 3:30 pm *** รายละเอียด
575 vytorin 500,000.00 150,000.00 28 33 3,742,606.76 17/02/2024 9:39 pm *** รายละเอียด
574 มาย 20,000.00 15,000.00 25 22 797,305.17 16/02/2024 1:38 am *** รายละเอียด
573 มาย 20,000.00 15,000.00 25 22 931,465.97 16/02/2024 1:37 am *** รายละเอียด
572 J 25,000.00 50,000.00 25 25 1,164,174.95 14/02/2024 10:54 pm *** รายละเอียด
571 h 25,000.00 50,000.00 25 25 1,030,014.15 14/02/2024 10:54 pm *** รายละเอียด
570 oo 300,000.00 60,000.00 38 32 1,570,465.40 08/02/2024 4:56 pm *** รายละเอียด
569 Bryant 3,000,000.00 0.00 45 26 3,876,849.76 04/02/2024 11:21 pm *** รายละเอียด
568 Dddd 80,000.00 40,000.00 32 31 3,029,000.38 04/02/2024 2:52 pm *** รายละเอียด
567 คิว 28,000.00 26,000.00 27 27 849,854.14 04/02/2024 1:48 am *** รายละเอียด
566 Nick 75,000.00 57,000.00 28 30 674,895.58 28/01/2024 8:49 pm *** รายละเอียด
565 Nick 76,000.00 57,000.00 28 30 2,753,244.43 28/01/2024 8:48 pm *** รายละเอียด
564 นุส 55,000.00 45,000.00 36 31 412,086.82 28/01/2024 8:31 pm *** รายละเอียด
563 K 20,000.00 89,000.00 36 31 969,332.87 28/01/2024 2:58 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม