โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด

 
บาท
บาท
ปี
ปี
คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

V.1.0.33

ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ค่าสินสอดคืออะไร

 ประเพณีการให้สินสอดกับการเเต่งงานแบบไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สินสอด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของสินสอดว่า เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ปัจจุบันการเรียกสินสอดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมักขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวของฝ่ายหญิง ยิ่งฝ่ายหญิงมีฐานะที่มั่งคั่งมากเท่าไหร่ ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าสินสอดสูงขึ้นเท่านั้น โดยคนส่วนหนึ่งในสังคมยังมองว่า "ค่าสินสอด" เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง ไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีพิธีเเต่งงานเเละค่าสินสอดนั้น ยกตัวอย่าง5ประเทศที่เป็นประเทศจัดพิธีเเต่งงานโดยต้องมีค่าสินสอด จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เคนยา ไทย เเละประเทศอื่นๆ ในวัฒนธรรมยุโรป ก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับสินสอด คำศัพท์ที่ใช้คือ Bride price กับ Dowry เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายหญิงต้องไปอยู่ในดินแดนของฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจทำให้อยู่แบบอดอยากกฏหมายแทบจะไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นของฝ่ายชายหมด คนเป็นพ่อแม่มักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดา วัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินแก่ลูกสาวที่เรียกว่าสินสอดจึงเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโยป.... ดูเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
1135 Buck Kittisak 7,000.00 9,000.00 28 17 219,969.70 30/05/2024 11:00 am *** รายละเอียด
1134 Buck Kittisak 7,000.00 9,000.00 28 17 219,969.70 30/05/2024 10:48 am *** รายละเอียด
1133 eange08 10,000.00 20,000.00 20 18 2,496,551.68 29/05/2024 12:39 pm *** รายละเอียด
1132 Buck Kittisak 50,000.00 10,000.00 25 24 286,794.54 27/05/2024 9:11 am *** รายละเอียด
1131 KAMONNAED 15,000.00 15,000.00 31 30 627,598.26 26/05/2024 9:23 pm *** รายละเอียด
1130 1 22,000.00 22,000.00 24 30 3,038,341.04 26/05/2024 8:31 pm *** รายละเอียด
1129 Buck Kittisak 25,000.00 20,000.00 50 50 499,307.25 25/05/2024 1:20 pm *** รายละเอียด
1128 กรานต์นิดา 40,000.00 40,000.00 22 24 2,733,382.96 24/05/2024 2:07 pm *** รายละเอียด
1127 M 0.00 25,000.00 40 36 998,428.31 21/05/2024 7:48 pm *** รายละเอียด
1126 Buck Kittisak 12.00 21.00 12 12 107,879.68 21/05/2024 5:23 pm *** รายละเอียด
1125 เอ็น 35,000.00 25,000.00 35 33 1,053,584.88 20/05/2024 3:09 pm *** รายละเอียด
1124 ll 44,000.00 36,000.00 28 25 1,049,045.78 18/05/2024 2:03 am *** รายละเอียด
1123 khunfew 44,000.00 36,000.00 28 25 1,008,387.98 18/05/2024 2:01 am *** รายละเอียด
1122 bank 32,000.00 50,000.00 33 30 1,230,361.68 17/05/2024 2:46 pm *** รายละเอียด
1121 kuy 70,000.00 0.00 31 20 1,028,956.36 17/05/2024 2:44 pm *** รายละเอียด
1120 123 150,000.00 70,000.00 32 28 3,126,545.00 17/05/2024 2:37 pm *** รายละเอียด
1119 123 150,000.00 100,000.00 31 26 1,255,762.12 17/05/2024 2:34 pm *** รายละเอียด
1118 Tony 20,000.00 70,000.00 37 32 3,022,653.64 17/05/2024 1:01 am *** รายละเอียด
1117 Mm 7,500.00 20,200.00 34 24 972,789.21 15/05/2024 7:06 am *** รายละเอียด
1116 พรพิมล 40,000.00 36,000.00 33 27 1,035,401.20 14/05/2024 3:36 pm *** รายละเอียด
1115 แมว2 35,000.00 0.00 55 18 2,979,563.73 13/05/2024 6:34 pm *** รายละเอียด
1114 แมว 500.00 500.00 45 50 3,040,671.35 13/05/2024 6:32 pm *** รายละเอียด
1113 eange08 60,000.00 20,000.00 28 25 594,695.28 13/05/2024 5:29 pm *** รายละเอียด
1112 นภัทร 70,000.00 30,000.00 32 37 968,327.54 13/05/2024 3:28 pm *** รายละเอียด
1111 eange08 20,000.00 15,000.00 30 28 794,487.73 09/05/2024 2:21 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม