เขียน Python สร้างตาราง Table ใน PostgresSQL

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เขียน Python สร้างตาราง Table ใน PostgresSQL

เขียน Python สร้างตาราง Table ใน PostgresSQL

by teenproza7 » 16/05/2019 3:14 pm

จากบทความที่แล้วการเขียน Python เพื่อทำการติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQLที่เรากล่าวถึงขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ในบทความนี้จะแนะนำการเขียน Python เพื่อสร้างตารางฐานข้อมูล หรือ Table ใน PostgreSQL

เริ่มกันเลย

1.ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล **ขอข้ามวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

2.เขียนโค้ดเพื่อทำการสร้างตารางขึ้นมา โดยใช้โค้ด แล้วทำการรัน

[code]
try:
sql = """ create table if not exists test_python (
id serial not null,
name_first character varying(100) not null,
name_last character varying(100) not null,
favorite_color character varying(1000) not null,
constraint test_python_pkey PRIMARY KEY (id)
) """
cur.execute(sql)
con.commit()
print ('สร้างตาราง test_python เรียบร้อยแล้ว')

except n.DatabaseError:
print ('Error %s' %n.DatabaseError)
if con:
con.close()
[/code]

จะได้ผลดังภาพ

[attachment=1]Selection_741.png[/attachment]

4. ในโปรแกรม pgAdmin ก็จะมีการสร้างตารางขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

[attachment=0]Selection_740.png[/attachment]
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเขียน Python เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL การสร้างตารางในฐานข้อมูลสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การเพิ่มข้อมูลลงตาราง PostgreSQL ด้วย Python

ไพทอนสร้างตารางในฐานข้อมูล Mysql Python Create Table Mysql
Attachments
Selection_741.png
Selection_740.png

Top