คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 20/11/2019 6:38 pm

อัพเดดเพิ่มกรณีไม่ได้ port มาตรฐาน

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 10/10/2019 7:42 am

ถ้าเจอ Error user ที่มีอยู่สร้าง ฐานข้อมูลไม่ได้
Database creation error: permission denied to create database
วิธีแก้

Code: Select all

ALTER USER odoo15 WITH SUPERUSER;
เป็นการเปลี่ยนให้ user odoo15 เป็น SUPERUSER ในระบบ ซึ่งจะสามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 10/10/2019 7:34 am

คำสั่ง เช็ค user ในระบบ

Code: Select all

\du
ตัวอย่างผล
List of roles
Role name | Attributes | Member of
-----------+------------------------------------------------------------+-----------
odoo15 | | {}
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 10/10/2019 7:19 am

ถ้าติดตั้ง postgres ไว้สองเวอร์ชั่น แล้ว เวลาเข้าใช้งาน ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

psql
แล้ว Error
Error: No existing local cluster is suitable as a default target. Please see man pg_wrapper(1) how to specify one.
แก้โดยการรันคำสั่งตามนี้

Code: Select all

pg_lsclusters

Code: Select all

export PGCLUSTER=9.6/main
ตามโค้ดตัวอย่างหมายความว่า เราจะใช้ เวอร์ชั่น 9.6 เป็นหลัก

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 10/10/2019 7:07 am

คำสั่งไว้เช็คว่า postgresql เวอร์ชั่นไหนรันอยู่ในเครื่องบ้าง

Code: Select all

pg_lsclusters

Re: คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 10/10/2019 6:43 am

แก้ไขค่า pg_hba.conf อย่าลีม restart ฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง

Code: Select all

sudo service postgresql restart

คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line

by mindphp » 30/07/2017 11:24 pm

รูปแบบคำสั่ง

Code: Select all

psql [user_name] -h [IP] -d [db_name] -p [port]
- [user_name] คือชื่อผู้ใช้งาน PostgreSQL
-h [IP] คือ hostname หรือ IP ของ server
-d [db_name] ชื่อฐานมูลที่ต้องการเข้าใช้งาน

ตัวอย่าง กรณีไม่ได้ใช้ Port มาตรฐาน

Code: Select all

psql odoo15 -h localhost -d databas_name -p 5433
สำหรับกาเข้าใช้งาน Config pg_hba.conf ไว้แบบนี้

Code: Select all

local  all       all                   peer
เมื่อ เข้าใช้ได้ จะมีจอรอรับคำสั่ง
[db_name]=#
สามารถ ใส่คำสั่ง sql และ ปิดท้าย ด้วย ; ได้เลย

Top