การเพิ่มผู้ใช้งานใน PostgreSQL

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การเพิ่มผู้ใช้งานใน PostgreSQL

การเพิ่มผู้ใช้งานใน PostgreSQL

by jay_limm » 05/08/2014 6:26 pm

การเพิ่มผู้ใช้งาน หรือ Login Roles ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: เปิด pgAdmin ขึ้นมา จากนั้น ทำการ login ใน user ที่เป็น Superuser
02.jpg
02.jpg (53.43 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 2: เมื่อ login เข้าได้แล้ว ให้เลือกที่ส่วนสุดท้ายของ server ซึ่งก็คือ Login Roles
03.jpg
03.jpg (47.01 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 3:คลิกขวาที่ Login Role และเลือก New Login Role...
04.jpg
04.jpg (48.61 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 4: จะแสดงหน้า New Login Role จะอยู่ในแท็บ Properties ในส่วนนี้ให้กรอก username ลงไปในส่วนของ Role name
05.jpg
05.jpg (42.03 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 5: แท็บต่อไปที่ต้องกรอกข้อมูลคือ Definition ให้อกรอก password พร้อม ยืนยัน password และ มีการตั้งค่าอายุการใช้งานของuserนี้
06.jpg
06.jpg (45.45 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 6: แท็บต่อไปจะเป็น Role privileges โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าว่าต้องการให้ user นี้ใช้งานส่วนไหนได้บาง โดยติ๊กเลือกส่วนที่ต้องการ จากนั้นกด OK
06-1.jpg
06-1.jpg (49.07 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 7: เมื่อเข้าไปในส่วนของ Login Roles อีกครั้งจะเห็นว่ามี user ที่เราตั้งขึ้น
07.jpg
07.jpg (49.78 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 8: เป็นการใช้งาน เมื่อเรามี user อยู่แล้ว โดยคลิกที่ รูปปลั๊กดังรูป หรือ คลิกที่ File แล้วเลือก Add Server
08.jpg
08.jpg (55.21 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 9: จะแสดงหน้า New Server Registration โดยต้องกรอกข้อมูล Name,Host,Username,Password จากนั้นกด OK
09.jpg
09.jpg (56.03 KiB) Viewed 1225 times
ขั้นตอนที่ 10: เมื่อมาดูที่ Server จะเห็นที่เข้าได้เพิ่มเข้าไป สามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่เราตั้งค่าให้ user นั้นสามารถใช้งานได้
10.jpg
10.jpg (34.72 KiB) Viewed 1225 times

Top