วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

Re: วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

by mindphp » 21/05/2020 8:28 am

อัพเกรดแบบระบุเวอร์ชั่น

Code: Select all

sudo apt install -f gitlab-ce=11.11.8-ce.0
อัพเกรดไปเวอร์ชั่นล่าสุด

Code: Select all

sudo apt install -f gitlab-ce
ถ้า Error
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/gitlab-ce_12.10.6-ce.0_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
รันคำสั่ง

Code: Select all

sudo apt-get --force-yes remove gitlab-ce
sudo gitlab-ctl reconfigure
sudo gitlab-ctl restart
sudo gitlab-rake gitlab:check SANITIZE=true

Re: วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

by mindphp » 31/03/2019 2:10 am

หรือ ใช้คำสั่ง

Code: Select all

sudo apt-get purge <packet-name>
แล้วติดตั้ง ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

apt install -f <packet-name>
นอกจากนี้เรายังสามารถ ระบุเวอร์ชั่นที่ต้องการติดตั้งได้ด้วย

Code: Select all

apt install -f <packet-name>=<Version>
เช่น

Code: Select all

apt install -f gitlab-ce=10.8.7-ce.0
คำสั่งในการดูเวอร์ชั่น ที่ระบบรู้จัก

Code: Select all

apt-cache policy gitlab-ce
เมื่อ gitlab-ce คือชื่อ packet ที่ต้องการติดตั้ง

Re: วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

by mindphp » 21/04/2017 6:32 pm

รันคำสั่ง

Code: Select all

sudo apt-get autoclean
เพื่อล้างข้อมูลที่ติดตั้งค้างอยู่ ออกไปก่อน
แล้วรัน

Code: Select all

sudo apt-get --force-yes install <pkgname>
ต่อด้วย

Code: Select all

sudo apt-get --force-yes remove <pkgname>
และติดตั้ง #โปรแกรมใหม่

Re: วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

by bom_002 » 21/04/2017 5:29 pm

เจอปัญหา ตอนติดตั้ง แก้อย่างไร ครับ
/var/lib/dpkg/info/openerp.postinst: 28: /var/lib/dpkg/info/openerp.postinst: update-python-modules: not found
dpkg: error processing package openerp (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 127
Setting up postgresql-contrib (9.5+173) ...
Errors were encountered while processing:
openerp
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

วิธีติดตั้ง pgAdmin3 (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu 14.04 (อูบุนตุ)

by md040 » 26/11/2016 5:15 pm

PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวแอล) คืออะไร
PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวแอล) หรือ Postgres (โพสต์เกรส) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ object-relational (ออบเจ็กต์ รีเรชั่นนอล) แบบ ORDBMS (โออาร์ดีบีเอ็มเอส) โดยสามารถใช้รูปแบบคำสั่งของภาษา SQL (เอสคิวแอล) ได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดและเป็น OpenSource (โอเพ่นซอร์ส) ที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

ORDBMS: Object-relational database management system (โออาร์ดีบีเอ็มเอส: อ็อบเจกต์ รีเรชั่นนอล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุที่มองข้อมูลเป็นวัตถุ

pgAdmin (พีจีแอดมิน) คืออะไร
pgAdmin (พีจีแอดมิน) คือ โปรแกรมสำหรับจัดการระบบฐานข้อมูล แบบ GUI (จียูไอ) ซึ่งจะใช้งานง่ายและสะดวกกว่า command line (คอมมานไลน์)

การติดตั้ง pgAdmin (พีจีแอดมิน) บน Ubuntu (อูบุนตุ):
pgAdmin (พีจีแอดมิน) เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวแอล) ต้องติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวแอล) ก่อน สำหรับ Ubuntu (อูบุนตู) ต้องติดตั้งผ่าน Terminal (เทอร์มินอล)
 1. 1. ทำการ Install Package PostgreSQL (อินสตอ แพ็กเกต โพสต์เกรสคิวแอล) ด้วยคำสั่ง

  Code: Select all

  sudo apt-get update
  เพื่ออัตเดตแพ็กเกตทั้งหมดก่อน และติดตั้งด้วยคำสั่ง

  Code: Select all

  sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib 
  //เพื่อ install postgrasql
  2. PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวแอล) จะถูกติดตั้งที่ /var/lib/postgresql
  3. ทำการติดตั้ัง pgAdmin (พีจีแอดมิน)

  Code: Select all

  sudo apt-get install pgadmin3
  หลังจากติดตั้ง pgAdmin (พีจีแอดมิน) เรียบร้อบแล้วให้เรียกดู
  34.png
  34.png (296.52 KiB) Viewed 3128 times
  หน้าแรกของ pgAdmin (พีจีแอดมิน)
  pgAdmin III_003.png
  pgAdmin III_003.png (49.58 KiB) Viewed 3128 times
ศึกษา PostgreSQL เพื่อเติม

Top