คำนวนเงินฝากธนาคาร+ดอกเบี้ยง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน FV (Future Value) ในโปรแกรม Microsoft Excel

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำนวนเงินฝากธนาคาร+ดอกเบี้ยง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน FV (Future Value) ในโปรแกรม Microsoft Excel

คำนวนเงินฝากธนาคาร+ดอกเบี้ยง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน FV (Future Value) ในโปรแกรม Microsoft Excel

by taemmynatchapon » 09/06/2018 5:51 pm

ฟังก์ชัน FV (Future Value) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่าของเงินในอนาคต เช่น การคำนวณหามูลค่าของเงินฝากในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

FV(rate,nper,pmt,pv,type)

Rate อัตราดอกเบี้ย
Nper งวดเวลา
Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด (มีค่าเป็นลบ)
Fv ค่าเงินในอนาคต
Type จ่ายเงินทุกสิ้นเดือนเป็น 0 จ่ายเงินทุกต้นเดือนเป็น 1

ตัวอย่าง นางยูริ ฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 20,000 บาท ในงวดแรก และจะฝากเป็นรายปีๆละ 10,000 บาททุกๆสิ้นปี เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยในระหว่างนี้ไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8ต่อปี อยากทราบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้านางยูริจะมีเงินจำนวนเท่าใด

Image


ผลลัพธ์ที่ปรากฎ คือจำนวนเงินในอีก 10 ปีข้างหน้า สรุปก็คือในอีก 10 ปีข้างหน้า นางยูริจะมีเงินเท่ากับ 188,044.12 บาท ซึ่งเป็นเงินต้น 120,000 บาทและ
ดอกเบี้ยจำนวน 68,044.12 บาท

Top