การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

by Chidchanok » 16/01/2019 3:08 pm

ค่าเสื่อมราคา ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน เกิดขึ้นเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา และสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้หลายปี จงเป็นการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์นั้นในแต่ละปี สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคา เช่น เครื่องจักร อาคาร อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

Image

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง
เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้มีมูลค่าที่เท่ากันในทุกๆปี เป็นวิธีนี้นิยมใช้กันมากเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาแต่ละปีสามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสื่อมราคา/ปี = มูลค่าสินทรัพย์ - ราคาซาก ( ถ้ามี) /อายุการใช้งาน

หรือ ค่าเสื่อมราคา/ปี = (มูลค่าสินทรัพย์ - ราคาซาก ( ถ้ามี) ) x อัตราค่าเสื่อมราคา

เมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน กิจการจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ชื่อสินทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - ชื่อสินทรัพย์

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงจึงมีอัตราที่เท่ากันทุกปี เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์


ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง ค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมราคาสะสม
การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท
ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีเส้นตรง โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล
การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีผลรวมจำนวนปี

Top