การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไป

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไป

การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไป

Post by สริญญา สมสา » 28/03/2019 6:48 pm

การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
ในการปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายนั้นจะได้มากจากการซื้อ ขาย โดยผู้ประกอบการจะจดทะเบียนในอัตราภาษีร้อยละ 7% ต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากรายได้และค่าใช้จ่ายมาคำนวณหาจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือการใช้สิทธิในการขอคืนภาษีที่กิจการได้จ่ายไปเป็นรายเดือนตามปีปฏิทินเดือนละ 1 ครั้ง โดยที่ภาษีซื้อต้องมากกว่าภาษีขาย เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้


20190328-b1db-47k.png
20190328-b1db-47k.png (173.64 KiB) Viewed 1678 times

20190328-n2zu-66kb.png
20190328-n2zu-66kb.png (405.48 KiB) Viewed 1678 times

เเละจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ (แบบภ.พ. 30) ส่งกรมสรรพากรเป็นรายเดือนไม่ว่าการขายสินค้าซื้อสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม เพื่อนำภาษีส่งหรือขอคืน โดยยื่นกรมสรรพากรภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป การขอคืนภาษีจะขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตยกจำนวนไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระในเดือนถัดไปก็ได้


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ภาษีซื้อ ภาษีขาย
โปรเเกรมบัญชี
กฎหมายธุรกิจ
ถาม ตอบ คอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ความรู้ทั่วไป

Top