การบันทึกบัญชีหนี้สูญได้รับคืน

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การบันทึกบัญชีหนี้สูญได้รับคืน

การบันทึกบัญชีหนี้สูญได้รับคืน

by สริญญา สมสา » 17/04/2019 11:35 am

หนี้สูญได้รับคืน
หมายถึง ลูกหนี้ทางการค้าที่กิจการตัดเป็นหนี้สูญไปแล้ว แต่ภายหลังได้นำเงินมาชำระหนี้ให้กิจการ ซึ่งอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
การบันทึกรายการทางบัญชีจึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
20190417-wzlz-46kb.png
20190417-wzlz-46kb.png (129.69 KiB) Viewed 410 times
การบันทึกบัญชีจะบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งหนี้สูญจะอยู่ในหมวด 5 จะนำไปลงในงบกำไรขาดทุนต่อไปเเละจะนำไปใส่ในกระดาษทำการ
ซึ่งสามารถคิดได้จากยอดลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การบันทึกบัญชีหนี้สูญได้รับคืน
โปรเเกรมบัญชี
ธุรกิจกฎหมาย
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ความรู้ทั่วไป

Top