ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

by EyePornnipa » 25/06/2019 6:05 pm

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/publish/27862.0.html

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะมีด้วยกัน 2 กรณี คือ
1.กรณีผู้รับยอมให้หัก ณ ที่จ่าย คือ การหัก ณ ที่จ่ายปกติ
2.กรณีผู้รับไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย คือ การหัก ณ ที่จ่ายโดยออกให้ครั้งเดียว และ การหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป

โดยเราจะเห็นว่าในแบบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จะมีช่องให้ผู้จ่ายเลือก ดังภาพ และการออกหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีคิด ดังนี้
2019-06-25_17-20-50.png
ตัวอย่าง เช่น บริษัท A จำกัด จ่ายค่าบริการพัฒนาระบบให้กับ นาย B จำนวน 50,000 บาท

หัก ณ ที่จ่าย วิธีคิด คือ จำนวนเงินที่จ่าย * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.png
3.png (11.24 KiB) Viewed 422 times
ออกให้ครั้งเดียว วิธีคิด คือ (จำนวนเงินที่จ่าย + ภาษี หัก ณ ที่จ่าย) * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.png
2.png (7.92 KiB) Viewed 422 times
ออกให้ตลอดไป วิธีคิด คือ จำนวนเงินที่จ่าย * (อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย / 100 - อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย)
1.png
1.png (4.8 KiB) Viewed 422 times

อ้างอิง https://www.facebook.com/welovebunchee/posts/1167950160033183/

Top