ภ.ง.ด 1 คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภ.ง.ด 1 คืออะไร

Re: ภ.ง.ด 1 คืออะไร

by mindphp » 26/07/2019 2:25 pm

โปรแกรมคำนวณ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
https://www.mindphp.com/tools/tax/tax.php

โปรแกรมคำนวณ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย แบบออกให้
https://www.mindphp.com/tools/exclude_tax/index.php

ภ.ง.ด 1 คืออะไร

by สริญญา สมสา » 18/04/2019 4:58 pm

ภ.ง.ด 1 คืออะไร
คือ ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทต่างๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี
ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในทุกๆเดือน

ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก แตกต่างกันอย่างไร
เเตกต่างกันตรงที่ ภ.ง.ด.1 ไม่ต้องแจ้งพนักงานที่มีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีและต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน
ขณะที่ ภ.ง.ด.1 ก ต้องแจ้งพนักงานทุกคน แต่ทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง
ภงด.1ใหม่.png
ภงด.1ใหม่.png (289.02 KiB) Viewed 10885 times
เเบบ ภ.ง.ด 1เงินได้พึงประเมินที่ต้องจ่ายจะมี 8 ประเภท ได้เเก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำนาญ ค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้
หรืออยู่บ้านนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายหนี้แทนลูกจ้าง หรือเงินอื่นๆ


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ภ.ง.ด 1
โปรเเกรมบัญชี
ธุรกิจกฎหมาย
ความรู้ทั่วไป
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องทั่วไป

Top