การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

by EyePornnipa » 15/08/2019 7:21 pm

การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก่อนที่เราจะพูดถึงขั้นตอนการขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรามาทำความเข้าใจ ความหมายของ
แบบ บอจ.3 และ บอจ.4 กันก่อน ดังนี้

แบบ บอจ.3 คือ รายละเอียดรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะมีข้อมูล ดังนี้ ชื่อบริษัท เลขที่จดทะเบียน
จำนวนและมูลค่าหุ้น ที่ตั้งบริษัท และตราประทับตราบริษัท พร้อมลงนามกรรมการผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเริ่มแรกของการจัดตั้งบริษัท

ตัวอย่างแบบ บอจ.3
2019-08-15_18-07-08.png
2019-08-15_18-07-08.png (119.11 KiB) Viewed 14196 times
2019-08-15_18-06-36.png
2019-08-15_18-06-36.png (169.05 KiB) Viewed 14196 times
แบบ บอจ.4 คือ รายละเอียดรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลังจากการจัดตั้งบริษัท
ตามแบบ บอจ.3 ซึ่งจะระบุถึงเรื่องที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นข้อๆไว้

ตัวอย่างแบบ บอจ.4
2019-08-15_18-25-23.png
2019-08-15_18-25-23.png (81.29 KiB) Viewed 14196 times
ขั้นตอนการขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

>> ไปยังสถานที่ทำการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ซึ่งสามารถขอแบบได้ทุกเขต ไม่จำเป็นต้องเป็นเขตที่ตั้งของบริษัท
ตัวอย่าง เขตในกรุงเทพฯ
2019-08-15_18-39-11.png
2019-08-15_18-39-11.png (54.56 KiB) Viewed 14196 times
อ้างอิง https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=48

>> เมื่อไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กรอกแบบ บธ 1 ที่ทางกรมฯเตรียมไว้ หรือหากเพื่อลดเวลาในการทำรายการ เราสามารถพิมพ์แบบจากอินเตอร์เน็ต
กรอกแบบให้เรียบร้อย เมื่อไปถึงก็ยื่นแบบได้เลย

ตัวอย่าง แบบ บธ 1
2019-08-15_19-02-50.png
2019-08-15_19-02-50.png (324.87 KiB) Viewed 14196 times
ส่วนที่ 1
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขอ
วัตุประสงค์ในการขอ
ข้อมูลนิติบุคคลที่ขอ
ส่วนที่ 2
ระบุแบบที่ต้องการขอ
ลงนามผู้ขอ พร้อมระบุวันที่

>> ยื่นแบบ บธ 1 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่
>> รอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อจ่ายชำระเงิน
>> เมื่อจ่ายชำระเงินเรียบร้อย รอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อรับแบบ ที่ขอในแบบ บธ 1

อ้างอิง
https://www.dbd.go.th/article_attach/form_request_information.pdf
https://regis.bkkservebiz.com/แบบ-บอจ-3-คืออะไร/
http://www.dulyakij.com/a58/index.php/english-detail/2-2013-08-18-13-03-14/14-2015-03-08-05-35-16

Top