วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - Withholding Tax

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - Withholding Tax

Re: วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

by mindphp » 03/10/2019 6:54 pm

โปรแกรมช่วย คำนวณ ภาษี ณ ที่จ่าย แบบออกให้
https://www.mindphp.com/tools/exclude_tax/index.php

Re: วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

by mindphp » 21/12/2018 2:11 pm

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมช่วย คำนวณ ภาษี ณ ที่จ่าย
https://www.mindphp.com/tools/tax/tax.php

ทั้งแบบออกให้ และ หัก ณ ที่จ่าย

วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - Withholding Tax

by kanchanok » 05/04/2018 6:03 pm

วิธีการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ต้องดูประเภทของภาษีที่จะหัก ส่วนใหญ่จะเป็น ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ยอดเงินที่นำมาทำหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ได้จะต้องมากกว่า 1,000 บาท ยกเว้นค่าบริการหรือค่าเช่าที่ต่อเนื่องสามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
1. กรอกเล่มที่ และเลขที่ของเอกสาร
2. กรอกชื่อและที่อยู่ของบริษัทของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย คือ ผู้ที่ได้รับบริการหรือผู้ที่จ่ายเงิน)
3.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มี่หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
4. กรอกชื่อและที่อยู่ของบริษัทของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ ผู้ที่ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับเงิน)
5. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
6. ติ๊กระบุประเภทของภาษี และใส่เลขที่การเรียงลำดับของเอกสาร
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่วนบน.jpg
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่วนบน.jpg (240.8 KiB) Viewed 16778 times
7. ดูประเภทของค่าใช้จ่ายว่าควรหักกี่เปอร์เซ็น
8. ลงวันที่ที่มีการหักภาษีภาษี ณ ที่จ่าย
9. กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงและคำนวณภาษีที่ต้องหัก ตามอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กำหนด
10. ลงชื่อผู้จ่ายเงินและลงวันที่ ณ วันที่จ่าย
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่วนล่าง.jpg
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่วนล่าง.jpg (273.92 KiB) Viewed 16778 times
นอกจากนี้ ถ้าใครทำ E-Commerce สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... B8%88.html

ระบบ เว็บไซต์ สำหรับขายสินค้าบริการ ออนไลน์
https://www.mindphp.com/download/featur ... icart.html

Top