ระบบ ERP กับการตั้งเงินมัดจำจ่ายเพื่อให้บัญชีดึงไปตั้งหนี้จ่ายชำระ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ระบบ ERP กับการตั้งเงินมัดจำจ่ายเพื่อให้บัญชีดึงไปตั้งหนี้จ่ายชำระ

ระบบ ERP กับการตั้งเงินมัดจำจ่ายเพื่อให้บัญชีดึงไปตั้งหนี้จ่ายชำระ

by sirirat » 20/05/2020 3:58 pm

ระบบ ERP กับการตั้งเงินมัดจำจ่าย
เงินมัดจำ (Deposit) เงินมัดจำที่จะนำมาแชร์ความรู้ในวันนี้จะเป็นเงินมัดจำจ่ายจากกิจกรรมการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1.กรณีการตั้ง Deposit ลอย โดยไม่ได้อ้างอิง PO เพื่อให้บัญชีดึงไปจ่ายเงินก่อน แล้วค่อยเอาไปตัดกับเอกสาร PO ที่สั่งซื้อของทีหลังก็ได้ โดยการทำ Deposit จะต้องระบุชื่อของ Supplier เมื่อมีการเปิดเอกสาร PO ก็สามารถดึง Deposit ที่ตั้งลอยไว้และมีการตั้งหนี้จ่ายชำระเรียบร้อยแล้วมาตัดกับยอด PO ใบนั้นได้
Screenshot_23.jpg
Screenshot_23.jpg (9.39 KiB) Viewed 103 times

2.ในกรณีที่มีการตั้งมัดจำเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หรือออกเอกสาร PO ไปแล้ว ได้ระบุในเอกสาร PO ว่ามีเงินมัดจำต้องจ่าย การตั้ง Deposit จะสามารถอ้างอิงเลขที่ PO โดยการระบุชื่อ Supplier ก็จะมีเลขที่เอกสาร PO ที่เปิดสั่งซื้อกับชื่อ Supplier นั้น ขึ้นมาให้เลือก แต่การสร้างเอกสาร Deposit จะอยู่ในรูปแบบของการบันทึกเพื่อจำ หรือ Memo เพื่อให้บัญชีดึงไปตั้งหนี้และทำจ่ายต่อไปได้
Screenshot_24.jpg
Screenshot_24.jpg (9.26 KiB) Viewed 103 times
โดยการคิด Deposit จะคิดเป็นเปอร์เซ็นของค่าสินค้าทั้งหมดก่อน Vat แล้วแต่ว่าได้คุยกับ Supplier ไว้ว่าจะต้องจ่ายมัดจำก่อนเท่าไหร่ และในบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็น Deposit ของการสั่งซื้อของในรอบนั้นๆ แต่เป็นการเอาเงินมัดจำที่เคยจ่ายไปก่อนแล้วตั้ง Deposit ลอยไว้มาหัก เนื่องจากเป็น Supplier คนเดียวกันจึงสามารถนำมาหักลบกันได้

Top