การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์ สอนวิธีการยื่นแบบออนไล์ ทำได้ด้วยตัวเอง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์ สอนวิธีการยื่นแบบออนไล์ ทำได้ด้วยตัวเอง

Re: การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์

by natthanit.r2538 » 04/06/2020 4:16 pm

1.15..การนำไฟล์ไปใช้ในเดือนถัดไป กด Browse
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-15.jpg (56.1 KiB) Viewed 218 times
1.16.เลือกไฟล์ของเดือนก่อน กด Open
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-16.jpg (55.11 KiB) Viewed 218 times
1.17.จะได้ใบแนบตามข้อมูลของเดือนก่อน ที่มีวันที่เป็นของเดือนปัจจุบันเรียบร้อย หากมีรายชื่อเพิ่มหรือแก้ไข สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ 1.9. ได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-17.jpg (117.83 KiB) Viewed 218 times


2.การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ออนไลน์
หลังจากที่เราได้ทำการเตรียบใบแนบเรียบร้อยแล้ว เราสามรถยื่นแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. ค้นหาเว็บกรมสรรพากร กด ยื่นแบบออนไลน์
ภงด53-18.jpg
ภงด53-18.jpg (86.97 KiB) Viewed 218 times
2.2.กดไปที่ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภ.ง.ด.53
ภงด53-19.jpg
ภงด53-19.jpg (89.25 KiB) Viewed 218 times
2.3.กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร จากนั้นกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-20.jpg (50.76 KiB) Viewed 218 times
2.4.หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นกดเลือกเดือนที่จาก หากเป็นการยื่นตามปกติให้กดเลือก ยืนปกติ หากเป็นการยื่นแบบเพิ่มเติม ให้เลือก ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ พร้อมระบุครั้งที่ยืนเพิ่มเติม
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-21.jpg (66.81 KiB) Viewed 218 times
2.5.กด Browse จากนั้นเลือกไฟล์แนบที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกด Open แล้วกด Uploadใบแนบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-22.jpg (65.44 KiB) Viewed 218 times
2.6.ตรวจสอบรายละเอียดของใบแนบว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว กด ตกลง เพื่อยื่นแบบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-23.jpg (66.17 KiB) Viewed 218 times
2.7.หลังจากกดตกลง จะขึ้นหน้าต่างให้ขึ้นมาเพื่อให้เลยพิมพ์แบบยืนยันการชำระภาษี จากนั้นสามารถนำใบยืนยันฯ ไปชำระได้ตามวิธีที่เราเลือกไว้ค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-24.jpg (36.34 KiB) Viewed 218 times


ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 จะมีความคล้ายคลึงกับ ภ.ง.ด.3 อย่างมาก ในการแยกประเภทอัตราหักภาษ๊ก็จะใช้ในอัตราเดียวกัน แต่ที่แตกต่างกันก็คือ ชื่อและข้อมูลของผู้ถูกหักภาษี เพราะ ภ.ง.ด.3 คือการหักภาษีจากบุคคลธรรมดา ส่วน ภ.ง.ด.53 คือการหักภาษีจากนิติบุคคล ดังนั้น หากเราเห็นชื่อผู้ถูกหักเป็นบุคคล เราจะต้องใส่ชื่อใน ภ.ง.ด.3 และถ้าหากชื่อผู้ถูกหักเป็นห้างร้าน หรือบริษัท เราจะต้องใส่ใน ภ.ง.ด.53 นั่นเองอ้างอิง
กรมสรรพากร

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์ สอนวิธีการยื่นแบบออนไล์ ทำได้ด้วยตัวเอง

by natthanit.r2538 » 04/06/2020 3:51 pm

การยื่นแบบออนไลน์ จากที่ได้แนะนำวิธีการยื่นภ.ง.ด.1ออนไลน์ และการยื่นภ.ง.ด.3 แล้ว
กระทู้ก็จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการยื่น ภ.ง.ด.53 ว่ามีขั้นตอนในการเตรียมเอกสารและการยื่นอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

1.ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้
1.1.ค้นหาเว็บสรรพากร กดเลือก ยื่นแบบออนไลน์
ภงด53-1.jpg
ภงด53-1.jpg (86.97 KiB) Viewed 219 times
1.2.เลือก บริการอื่นๆ >> ดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด53-2.jpg
ภงด53-2.jpg (104.59 KiB) Viewed 219 times
1.3.เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมภ.ง.ด.53
ภงด53-3.jpg
ภงด53-3.jpg (80.23 KiB) Viewed 219 times
1.4.กดดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด53-4.jpg
ภงด53-4.jpg (99.76 KiB) Viewed 219 times
1.5.กดติดตั้งโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมีไฟล์ ภ.ง.ด.53 มาให้ กดเข้าโปรแกรมได้เลยค่ะ
ภงด53-5.jpg
ภงด53-5.jpg (44.77 KiB) Viewed 219 times
1.6.เมื่อกดเข้ามาในตัวโปรแกรม เราจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆของบริษัทที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย เสร็จแล้วกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-6.jpg (60.86 KiB) Viewed 219 times
1.7.กด เพิ่ม เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกหักภาษี
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-7.jpg (56.27 KiB) Viewed 219 times
1.8.เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-8.jpg (67.83 KiB) Viewed 219 times
1.9.หากต้องการแก้ไขรายชื่อใด ให้กดตรงรายชื่อนั้น จะขึ้นแถบสีฟ้าตรงรายชื่อที่เรากดเลือก จากนั้นสามารถกดเลือกรายการ แทรก , แก้ไข , ลบ ตามที่เราต้องการแก้ไขรายการนั้นๆ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-9.jpg (65.27 KiB) Viewed 219 times
1.10.เมื่อเพิ่มรายละเอียดผู้มีเงินได้ครบแล้ว กด พิมพ์ เพื่อทำการจัดเก็บของมูลที่เราบันทึกไว้
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-10.jpg (68.06 KiB) Viewed 219 times
1.11.จากนั้นกด ใบหน้า เพื่อแสดงยอดรวมของภาษีที่ต้องนำส่ง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-11.jpg (65.07 KiB) Viewed 219 times
1.12.หลังจากตรวจทานรายละเอียดในหน้าแล้ว กด จัดเก็บ เพื่อทำการเก็บไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-12.jpg (69.06 KiB) Viewed 219 times
1.13.กด ตกลง เพื่อทำการบันทึกไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-13.jpg (28.37 KiB) Viewed 219 times
1.14.เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยจะปรากฎหน้านี้ สามารถกดออกได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-14.jpg (36.7 KiB) Viewed 219 times

Top