การใช้ Excel ในการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ Excel ในการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

Re: การใช้ Excel ในการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

by wanida mutujid » 09/03/2015 5:10 pm

-ใบเสร็จรับเงิน
11.ส่วนข้างบนใบเสร็จรับเงิน
11.jpg
12.ส่วนข้างล่างใบเสร็จรับเงิน
12.jpg
-ใบส่งของ
13ส่วนข้างบนใบส่งของ
13.jpg
14ส่วนข้างล่างใบส่งของ
14.jpg

ตัวอย่างไฟล์ใบ invoice
inoice.xlsx
(19.18 KiB) Downloaded 871 times

การใช้ Excel ในการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

by wanida mutujid » 09/03/2015 4:30 pm

การใช้ Excel ในการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
1.หน้าแรกของ Excel
01.jpg
01.jpg (40.12 KiB) Viewed 8602 times
-ใบสั่งซื้อ
2.ส่วนข้างบนของใบสั่งซื้อ
02.jpg
02.jpg (103.3 KiB) Viewed 8599 times
3.ส่วนข้างล่างของใบสั่งซื้อ
03.jpg
03.jpg (73.17 KiB) Viewed 8599 times
-ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
4.ส่วนข้างบนของใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
04.jpg
5.ส่วนข้างล่างของใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
05.jpg
-ใบเพิ่มหนี้
6.ส่วนข้างบนใบเพิ่มหนี้
06.jpg
ึ7.ส่วนข้างล่างใบเพิ่มหนี้
07.jpg
-ใบลดหนี้
8.ส่วนข้างบนใบลดหนี้
08.jpg
9.ส่วนข้างล่างใบลดหนี้
09.jpg
-ใบวางบิล
10ใบวางบิล
10.jpg

Top