การนำระบบอีอาร์พี (ERP) เข้ามาใช้ในองค์กร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การนำระบบอีอาร์พี (ERP) เข้ามาใช้ในองค์กร

การนำระบบอีอาร์พี (ERP) เข้ามาใช้ในองค์กร

by md040 » 09/11/2016 5:24 pm

ERP-Software.jpg
ERP-Software.jpg (29.95 KiB) Viewed 183 times
ระบบอีอาร์พี (ERP) คืออะไร?
คือ ระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ (บัญชี การเงิน บุคคล ผลิต ขายหน้าร้าน ฯลฯ) ในองค์กร เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน, คุ้มค่า, ลดเวลา, ลดขั้นตอนการทำงาน, ลดต้นทุน) สูงสุด
1. ภายในองค์กรขาดการประสานรวมกันของระบบ
2. ข้อมูลมีความซำ้ซ้อนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. ข้อมูลไม่ Real-time (เรียลไทม์)
4. ขาดความยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศ

เอาระบบอีอาร์พี (ERP) เข้ามาใช้แล้วดีอย่างไร?
1. ข้อมูลเป็นแบบ Real-time (เรียลไทม์) สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
2. ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ลดความซำ้ซ้อนของข้อมูล ข้อมูลไม่ผิดพลาดมาก
3. ข้อมูล สารสนเทศในองค์กรมีความเชื่อมโยงกัน

ก่อนการพัฒนาระบบอีอาร์พี (ERP)?
1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานขององค์กรนั้นๆ ว่าเป็นงานประเภทใด
2. รายละเอียด และขั้นตอนการทำงาน
3. มีใครบ้างที่ใช้ระบบ
4. จะนำระบบ ไปใช้เพื่ออะไร และจะใช้อย่างไร
5. ใช้ระบบเมื่อไหร่

ภาพประกอบจาก : http://www.axsuccess.com

Top