ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

Re: ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

by meeieis » 16/09/2017 11:55 pm

ผู้บริโภคเป็นคนกำหนด ซึ่งจะคิดจากยอดขายของบริษัทค่ะ

Re: ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

by meeieis » 31/07/2017 3:03 pm

ส่วนแบ่งทางการตลาด คือ อัตราส่วนของยอดขายสินค้าของธุรกิจเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของในอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือบริษัทเรามียอดขายเป็นกี่ % ของทั้งตลาด สามารถเข้าไปดูข้อมูลของคู่แข่งได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ

ตัวอย่างเช่น ในปี 2559 บริษัท ก ขายสินค้าได้จำนวน 1,000 ชิ้น จากยอดขายสินค้าของอุตสาหกรรม จำนวน 10,000 ชิ้น แสดงว่าบริษัทนี้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 10 % ส่วนครองตลาด เป็นแนวทางที่ใช้วัดขนาดการทำธุรกิจขององค์การอื่น ในธุรกิจเดียวกันโดยทั่วไปมีใช้วัดที่เป็นนิยม 3 วิธี คือ 1.ด้านของการบริการระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายของรวมทั้งอุตสาหกรรม 2.ด้านบริการอีกส่วนระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดในธุรกิจ 3.ด้านบริการระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายรวมของบริษัทที่มียอดขายสูงสุด

ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

by Before Dong » 31/07/2017 1:01 pm

อยากรู้ว่า ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด หรอครับ

Top