สอบถามขั้นตอน และวิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัทค่ะ มีช่องทาง และระยะเวลาในการดำเนินการยังไงค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามขั้นตอน และวิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัทค่ะ มีช่องทาง และระยะเวลาในการดำเนินการยังไงค่ะ

Re: สอบถามขั้นตอน และวิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัทค่ะ มีช่องทาง และระยะเวลาในการดำเนินการยังไงค่ะ

by Amp_Audit » 10/08/2019 10:34 am

การขอหนังสือรับรองตอนนี้มี 3 ช่องทาง
1 ขอที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใด เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการ (บธ.1) เท่านั้น
ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. ณ สถานที่ทำการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ
รายการละ 40 บาท ไม่มีค่าบริการ
2 ขอหนังสือรับรอง e-Certificate ผ่านธนาคาร กรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐาน)
ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
5 รายการ 200 บาท ค่าบริการฉบับละ 150 บาท
3 ขอหนังสือรับรองการรับรอง และตรวจค้นเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลงบการเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด บริษัท(มหาชน)จำกัด ทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบ (e-Service) ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ http://www.dbd.go.th เลือกเมนู บริการออนไลน์ >เลือก หนังสือรับรอง/คัดสำเนา
รายการละ 40 บาท ค่าบริการแล้วแต่ช่องทางที่เลือก (รับเอง Ems หรือพนักงานจัดส่งเอกสาร)
กำหนดช่องทางในการรับเอกสาร 3 ช่องทาง ได้แก่
- รับเอกสารด้วนตนเอง ที่กรม หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ได้เลือกใช้บริการ ภายใน 1 ชม.
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั่วประเทศ ภายใน 3 วัน
- รับเอกสารผ่าน (DBD Express Service) ซึ่งเป็นการจัดส่งโดยพนักงานจัดส่งเอกสารถึงผู้รับในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภายใน 3 ช.ม.

สรุป ขอผ่านธนาคารเร็วที่สุด แต่เสียค่าธรรมเนียมแพงที่สุด ขอที่กรมพัฒฯ เอง หรือขอผ่านเว็บไซต์แล้วเลือกช่องทางที่สะดวกน่าจะเหมาะกว่า

สอบถามขั้นตอน และวิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัทค่ะ มีช่องทาง และระยะเวลาในการดำเนินการยังไงค่ะ

by EyePornnipa » 07/08/2019 4:02 pm

สอบถามขั้นตอน และวิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัทค่ะ มีช่องทาง และระยะเวลาในการดำเนินการยังไงค่ะ

คือ พอจะทราบคร่าวๆว่า ช่องทางในการคัดหนังสือรับรอง มีทางอินเตอร์เน็ต ทางธนาคาร และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อยากทราบว่าช่องทางไหนสามารถดำเนินการได้เร็วกว่ากันค่ะ

และแต่ละช่องทางต้องเตรียมอะไรบ้างในการคัดหนังสือรับรอง

Top