บัญชีบริหาร คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: บัญชีบริหาร คืออะไร

บัญชีบริหาร คืออะไร

by nnamfon.26 » 22/10/2019 5:17 pm

บัญชีบริหาร คืออะไร
บัญชีบริหาร คือ กระบวนการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อช่วยใน วางแผน ลงทุน การวิเคราะห์การเงินของธุรกิจ การตัดสินใจการผลิต ซึ่งบัญชีบริหารจะอาศัยบัญชีต้นทุนเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ควบคุมข้อมูลการลงทุนและผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานของธุรกิจสามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยเช่นกัน
วงจรการจัดทำบัญชีบริหาร
วงจรการจัดทำบัญชีบริหาร.PNG
วงจรการจัดทำบัญชีบริหาร.PNG (22.46 KiB) Viewed 598 times
ข้อดีของบัญชีบริหาร ได้แก่
1. ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป
2. สามารถยื่นเสนอให้แก่ผู้บริหารได้ตามความต้องการ
3. การดำเนินงานของธุรกิจขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของคนภายในองค์กรและการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. สามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้
Image

อ้างอิง
http://accsriphat.blogspot.com/2012/03/blog-post_12.html
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66985
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-knowledgecapitalaccount
http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=524511&Ntype=3
https://www.dbd.go.th/download/goodgov_file/pdf/4.pdf

Top